Imatra liittyi HINKU -verkostoon

Uutinen 24.6.2019 klo 17.43
Imatran maisema
Imatrankoski ja Valtionhotelli © imatra.kuvat.fi

Imatran kaupunki liittyi kesäkuussa Hiilineutralien kuntien (Hinku) verkostoon. Imatra tekee ilmastotyötä panostamalla alueelliseen yhteistyöhön ja kestävään päätöksentekoon.

Imatralle kestävyys tarkoittaa elinvoimaisuutta

Vuoksen varrella sijaitseva 27 tuhannen asukkaan Imatra liittyi kansalliseen HINKU -verkostoon kesäkuussa. Kaupunki on strategiassaan määritellyt tavoitteen Imatran elinvoimaisuuden vahvistamisesta, missä ympäristötoimilla on keskeinen rooli.

”HINKU -verkosto on yksi tapa viestiä kaupunkimme elinvoimaisuudesta ja turvata tulevaisuutta. Kaupunki haluaa osaltaan olla mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä”, sanoo Imatran kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström.

Elinvoimaisuuttaan Imatra vahvistaa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, edistämällä bioteknologioiden kehittämistä ja parantamalla ympäristöalan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunki näkee uudet teknologiat ja toimintatavat avainasemassa sekä kasvihuonepäästöjen tehokkaassa vähentämisessä että kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamisessa.

”Ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet edistävät alan teknologian kehittymistä ja luovat cleantech -yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä kautta elinvoimaisuus lisääntyy ja syntyy uusia työpaikkoja”, Wikström sanoo.

Alueellinen yhteistyö mahdollistaa vaikuttavat ympäristötoimet

Imatralla on jo pitkään yritysten voimin edistetty kiertotaloutta sekä tuotettu ympäristöystävällistä energiaa. Alueen yritysten ja kaupungin tiivis yhteistyö onkin tärkeää kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta.

”Imatran kaupunki pystyy vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja edistämään myös kaupungissa toimivien tahojen päästövähennyksiä. Ratkaisut tuovat myös energiansäästöä ja ovat taloudellisia”, Wikström sanoo.

Alueen toimijoista kierrätettyä rautaromua materiaalinaan käyttävä Ovako Imatra Oy:n terästehdas, Imatrankoskesta sähköä jauhava Fortumin vesivoimalaitos ja kuorikattiloillaan uusiutuvaa energiaa tuottava puunjalostusteollisuus ovat erinomaisia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet sitomaan ympäristötavoitteet osaksi toimintaansa.

Yritysten lisäksi kaupunki toimii läheisessä yhteistyössä myös muiden alueen HINKU -kuntien kanssa. Esimerkiksi Etelä-Karjalaa koskevia ilmastohankkeita on tarkoitus suunnitella yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan–Lahden -yliopiston (LUT) kanssa.

Alueellinen yhteistyö on hyvin tehokasta, sillä Lappeenrannan lisäksi Etelä-Karjalassa HINKU -kuntia ovat Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Maakunnan asukkaista yli 80 % asuukin HINKU -kunnissa. Imatran liittymisen myötä Etelä-Karjala voi saada HINKU -maakuntastatuksen.

Ilmastotekoja ja hyvinvointia vastuullisella päätöksenteolla

Alueellisen yhteistyön ohella Imatran kaupunki korostaa päätöksenteon roolia tavoitteidensa saavuttamisessa. Vastaisuudessa kaupungin päätöksenteossa huomioidaan entistä tarkemmin päätöksistä koituvat ilmastovaikutukset.

Päätöksentekonsa avulla Imatra pyrkii esimerkiksi kehittämään kevyttä ja julkista liikennettä houkutteleviksi vaihtoehdoiksi yksityisautoilulle. Tällä hetkellä hiilineutraalin liikkumisvaihtoehdon tarjoavat Imatralle yhteistyössä Lappeenrannan kanssa hankitut kaupunkipyörät, joita kaupunkiin on saatu täksi kesäksi kaksikymmentä kappaletta.

Imatralla uskotaankin, että ilmastoasioiden huomioiminen päätöksenteossa lisää kaupungin elinvoimaisuutta ja sen asukkaiden hyvinvointia.

”Ilmastonmuutoksen hillintätoimet turvaavat tulevaisuutta ja ovat vastaus nuorten ilmastohuoleen, ja näin ollen ne edistävät hyvinvointia”, Wikström sanoo.

Imatran kaupungin ilmasto- ja energiatoimia:

  • Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi Imatran ensimmäisen ilmasto-ohjelman vuonna 2009.
  • Imatran Lämpö Oy siirtyi v. 2016 kaukolämmön tuotannossa maakaasusta kotimaisen biopolttoaineen käyttöön.
  • Imatran kaupungintalolla on sähköautojen latauspiste.
  • Imatralla on Gasum Oy:n biokaasun tankkauspiste Korvenkannassa ja Etelä-Karjalan jätehuolto suunnittelee toista biokaasun tankkauspistettä Imatralle.
  • Imatralla on uusia katuvaloja toteutettu led-valoina.
  • Imatran kaupungintalon ilmastointi (jäähdytys) toteutetaan osin Vuoksen vedellä
  • Imatran kaupunki käyttää vesivoimalla tuotettua EKO -sähköä.

Hinku-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.
 

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Imatran kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö, Anna-Maija Wikström
puh. 020 617 4320, etunimi.sukunimi@imatra.fi

HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi