Orivesi liittyi mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 26.4.2019 klo 12.58
Orivesi maisema
© Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki liittyi huhtikuussa Hiilineutralien kuntien (Hinku) verkostoon. Orivesi tekee ilmastotyötä panostamalla hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja palveluiden saavutettavuuteen.

Orivesi sijaitsee Pirkanmaalla ja se kuuluu Tampereen kaupunkiseutuun. Reilun 9 200 asukkaan kaupunkiin on hyvät liikenneyhteydet sekä maanteitse että rautateitse. Oriveden pinta-alasta on nimensä mukaisesti yli neljännes vesialuetta ja kesäaikana sen asukasluku nouseekin reippaasti. Oriveden kaupunki panostaa asumiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen ja sen visio vuodelle 2025 kuuluu: ”Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä”.

Oriveden kaupunki on nyt muiden Hinku-kuntien tapaan sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kuntien joukkoon liittymistä on Orivedellä valmisteltu seutuyhteistyön yhteydessä jo parin vuoden ajan.

”Tampereen seudulla on tehty ilmastoasioiden tiimoilta työtä jo pitkään, joten Hinku-verkostoon liittyminen soveltuu siihen hyvin”, sanoo Oriveden ympäristöinsinööri Tarja Viteli, ja jatkaa: ”Odotamme tulevalta yhteistyöltä, että ilmastoasiat ja ilmastotyö saavat myös tämän kautta lisää näkyvyyttä.”

Panostus joukkoliikenneyhteyksien ja koulukyytien parantamiseen

Orivedellä pidetään tärkeinä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Isompiin kaupunkeihin kuten Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin ja Jyväskylään on hyvät kulkuyhteydet junalla ja linja-autoilla. Orivedellä voi kulkea Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen eli Nysse-piiriin kuuluvilla busseilla ja lisäksi kaupungissa toimii myös kutsuperustein kulkeva noudan ja palvelen –pikkubussi NOPA.

Orivedellä on tehty myös Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, jonkatavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen.

Maapolitiikassa Orivedellä on onnistuttu palvelujen keskittämisessä lähelle toisiaan, mikä vähentää osaltaan liikennetarvetta. ”Orivedellä toimii läheisyyden ekonomia, kaikki on lähellä”, sanoo Viteli.

Ilmasto- ja energiatoimet fokuksessa

Kaukolämpöä Orivedellä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Kaukolämpö on tuotettu pääosin hakekattilalla vuodesta 2017 alkaen ja vanhat kevytpolttoöljykattilat ovat enää vain varakattiloina. Kiinteistöjen energiakorjauksia tehdään jatkuvasti, mikä tukee myös osaltaan ilmastotyötä. Mietinnässä on aurinkopaneelien asentaminen jätevedenpuhdistamon katolle. Lisäksi keskustaajamaa tiivistetään edelleen.

”Oriveden vahvuudeksi voisi mainita, tämän kokoisella paikkakunnalla, ihmisten melko säästäväisen elämäntavan, joka aiheuttaa asukkaille keskimääräistä pienemmän hiilijalanjäljen. Myös palvelujen saavutettavuus ja läheisyys ovat vahvuuksiamme”, kertoo Viteli, ja lisää: ”Hinku-verkostoon liittymisen odotetaan lisäävän seudun kiinnostavuutta ja teknologiayritysten määrää sekä yleensä teknologian kehittymismahdollisuuksia ja sitä kautta parantavan myös työllisyyttä.”

Hinku-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Ympäristöinsinööri Tarja Viteli, Oriveden kaupunki
puh. 050 542 0514, etunimi.sukunimi@orivesi.fi

HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi