Alueellinen yhteistyöverkosto

Alueellinen yhteistyöverkosto edistää ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä sekä kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden toimeenpanoa kunnissa ja maakunnissa. Canemure-hankkeessa alueellista työtä tehdään seitsemässä maakunnassa: Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät ilmastotoimia

Alueelliset yhteistyöryhmät koostuvat keskeisimmistä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä tahoista. Työryhmien tärkeimpänä tehtävänä on katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja aloitteita sekä kannustaa paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät hyvinvointia. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sekä vaikuttaa alueen päätöksentekoon.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät ilmastotoimia tiivisti sidosryhmien kanssa. Työryhmät tukevat alueilla toteutettavia hankkeita ja hyödyntävät niissä syntyviä tuloksia yhdessä Canemure-asiantuntijaverkoston kanssa.

Työryhmät kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. Työryhmän tukena toimii palkattu alueellinen koordinaattori.

Alueiden tiekartat ohjaavat ilmastotyötä

Canemure-alueilla laaditaan maakunnalliset ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ensimmäiset versiot tiekartoista valmistuvat keväällä 2020.

Vuoden 2019 aikana lasketaan alueiden lähtötilanteen ilmastopäästöt kunnittain, kerätään ja analysoidaan tietoa kustannustehokkaista ja monistettavista päästövähennystoimista sekä kootaan yhteen tieto suunnitelluista ja päätetyistä toimista. Lopuksi suunnitellaan ja valitaan toimenpiteet tiekarttaan yhteistyössä alueiden sidosryhmien kanssa. Alueilla järjestetään sidosryhmätyöpajat vuoden 2019 aikana

Aluekoordinaattorit:
 

Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupunki

Pirkanmaa

Pirkanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaa

Oulun ammattikorkeakoulu OAMK

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto

Satakunta

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivut

Uusimaa

Uudenmaan liitto

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivut

 

Katso aluekoordinaattorien yhteystiedot

 

Julkaistu 3.5.2019 klo 13.31, päivitetty 19.6.2019 klo 12.37