Hinku-verkosto

 
Hinku karttakuva

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia.

Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Hinku-verkosto syntyi Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Hinku-verkosto jatkaa hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Uudet kunnat, maakunnat sekä energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ovat tervetulleita mukaan Hinku-verkostoon. Kuntien ja maakuntien mukaantulo edellyttää ns. Hinku-kriteerien täyttymistä.

Hinku-verkosto tarjoaa jäsenilleen:

  • verkostoitumismahdollisuuksia

  • tiedonvaihtoa

  • tukea erillishankkeiden valmisteluun

  • päästölaskentapalveluita ja -työkaluja

  • viestintäyhteistyötä

  • näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille

Julkaistu 10.5.2019 klo 16.11, päivitetty 5.12.2019 klo 16.31