Hyppää sisältöön

Valkeakoski mukaan Hinkuun – kuntia jo yhteensä 60

Uutinen 25.9.2019 klo 12.55
© Valkeakosken kaupunki

Valkeakoski on noin 21 300 asukkaan vireä urheilu- ja kulttuurikaupunki Etelä-Pirkanmaalla, aivan Tampereen tuntumassa. Kaupunki sijaitsee kauniissa järvimaisemissa Mallasveden ja Vanajaveden yhtymäkohdassa. Valkeakoski on tunnettu kauniiden maisemien lisäksi kilpailukykyisestä ja kansainvälisestä elinkeinoelämästään sekä kattavasta koulutustarjonnastaan, joihin sijainti tieliikenteen solmukohdassa on luonut loistavat mahdollisuudet.

Valkeakoskella Hinku-verkostoon liittyminen oli luontevaa, sillä Etelä-Pirkanmaalla katsotaan, että on tärkeä olla mukana ilmastotyössä ja maakunnallisessa kehityksessä mukana. Valkeakosken ilmastotyön tavoitteena ovat olemassa olevien energia- ja kestävän kehitystoimien kokoaminen yhteen ja uusien toimenpiteiden kustannussäästöt sekä pitkän ajan tähtäimenä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen.

Tuoreella Hinku-kunnalla on paljon odotuksia Hinku-verkostosta. ”Tavoittelemme tietoa ja tiedonvaihtoa, verkostoitumismahdollisuuksia, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja sekä tietoa tutkimus- ja rahoitushankkeista sekä myönteistä julkisuutta. Päästölaskelmien osalta odotamme SYKEn tuottamaa tietoa”, sanoo Outi Riihimäki, vs. ympäristötarkastaja Valkeakosken kaupungilta.

Uusiutuvat energiamuodot fokuksessa

Valkeakosken ilmasto- ja energiatoimet painottuvat etenkin uusiutuvaan energiaan. Pääosa kaupungin kiinteistöistä on kaukolämmössä ja muiden kiinteistöjen osalta aktiivisesti pyritään siirtymään uusiutuvaan energiaan perustuviin lämmitysmuotoihin. Esimerkiksi Valkeakosken vuonna 1980 rakennettua uimahallia ja vuonna 1998 valmistunutta jäähalli Wareenaa on systemaattisesti parannettu KETS työn myötä.

Muita esimerkkejä ovat Valkeakoskella, Lintulan alueella, vuonna 2017 järjestetty valtakunnallinen talonäyttely, jossa rakentajan oli mahdollisuus saada alennus tontin hinnasta, jos otettiin käyttöön vihreä energiamuoto. Uudella vesilaitoksella on kiinnitetty myös huomiota energiaratkaisuihin. Siellä käytössä on lämmön talteenotto tulevasta vedestä sekä sähköntuotto aurinkopaneeleilla.

Rakennettavalle Roukon yhtenäiskoululle on tulossa kaksi sähköauton latauspaikkaa sekä varaus lisätä niitä myös tulevaisuudessa. Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen huomioidaan kaikissa uusissa kaupungin rakennushankkeissa.

Valkeakosken vahvuudet ilmastotyössä

Pitkäaikainen Etelä-Pirkanmaan yhteistyö on kaikille alueen kunnille vahvuus. Ilmastotyön tueksi laaditaan yhteinen seudullinen ilmasto-ohjelma. ”Kaupunkimme selkeä vahvuus on tiivis kaupunkirakenne. Kaavoituksen kautta tätä on johdonmukaisesti pidetty yllä. Ajatuksena on, että etäisyys keskustan palveluista on suunnilleen 10 minuutin pyörämatka”, kertoo Outi Riihimäki.

Hinku-verkostoon vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja

  • Outi Riihimäki, vs. ympäristötarkastaja, Valkeakosken kaupunki, puh. puh. 040 335 7412, etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
  • Valkeakosken kaupunki
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu