Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia - Canemure

Hinku ja Canemure_FI_Maalahti_11_2023
Canemure-hanke kartalla. © Syke

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2024.

Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-verkostoa ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

Monipuolista ilmastotyötä

Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla.

Canemure on 21 partnerin ja 15 osarahoittajan konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa, ja suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Canemure-hankkeessa 15 eri toimijaa koordinoi ja toteuttaa 13 osahankekokonaisuutta, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia.

Asiantuntijaverkostolta tietoa ja työkaluja

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos muodostavat Canemure-hankkeessa asiantuntijaverkoston, joka tuottaa uutta tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään.

Asiantuntijaverkosto levittää ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä käytännön toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi asiantuntijaverkosto arvioi toimenpiteiden ilmastovaikutuksia, raportoi tuloksista sekä tukee alueellisten yhteistyöverkostojen ja kuntien ilmastotyötä.

Alueellista yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Alueiden yhteistyöryhmät laativat alueille ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Lisäksi työryhmät katalysoivat alueelle konkreettista toimintaa, synnyttävät uusia T&K-hankkeita ja aloitteita sekä kannustavat paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Työryhmät työskentelevät yhdessä palkatun koordinaattorin kanssa.

Julkaistu 27.2.2021 klo 12.08, päivitetty 14.11.2023 klo 9.45

  • Tulosta sivu