Canemure

Canemure karttakuva
 

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia.

Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

Monipuolista ilmastotyötä

Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla.

Canemure on 22 partnerin ja 15 osarahoittajan konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa, ja suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Canemure-hankkeessa toteutetaan 14 eri toimijoiden koordinoimaa osahankekokonaisuutta, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia.

Asiantuntijaverkostolta tietoa ja työkaluja

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos muodostavat Canemure-hankkeessa asiantuntijaverkoston, joka tuottaa uutta tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään.

Asiantuntijaverkosto levittää ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä käytännön toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi asiantuntijaverkosto arvioi toimenpiteiden ilmastovaikutuksia, raportoi tuloksista sekä tukee alueellisten yhteistyöverkostojen ja kuntien ilmastotyötä.

Alueellista yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Alueiden yhteistyöryhmät laativat alueille ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Lisäksi työryhmät katalysoivat alueelle konkreettista toimintaa, synnyttävät uusia T&K-hankkeita ja aloitteita sekä kannustavat paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Työryhmät työskentelevät yhdessä palkatun koordinaattorin kanssa.

Julkaistu 10.5.2019 klo 16.06, päivitetty 17.10.2019 klo 9.42