Hankinnat

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke tukee LIFE-ohjelman tavoitteita vahvistamalla kapasiteetteja, kannustaen investointeihin, kehittämällä, demonstroimalla ja edistämällä innovatiivisia ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuja, osallistuen tietopohjan luomiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Projektin tärkeimmät positiiviset ympäristövaikutukset johtuvat ACE LIFE -konsortion vähähiilisistä investoinneista, jotka kohdistuvat matalapäästöiseen logistiikkaan ja koneisiin, teollisten prosessien sähköistämiseen sekä kasvipohjaisten proteiinien ja suotuotannon arvoketjujen kehittämiseen.

ACE LIFE -projektin puitteissa suoritettavat tarjousprosessit noudattavat reiluuden, läpinäkyvyyden ja tasa-arvon periaatteita. Syrjimättömän lähestymistavan ansiosta tarjouksia arvioidaan niiden ansioista ja niiden yhteensovittamisesta ilmoitettujen vaatimusten kanssa.

Käynnissä olevat tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö: Biokaasukäyttöisen kuljetuspalvelun hankinta elintarvikekuljetuksiin

Hankinta liittyy Euroopan unionin rahoittamaan ACE hankkeeseen ja Hankkeen sisällä Tuoretien osioon biokaasuautojen pilotointi elintarvikekuljetuksissa.

Tuoretie Oy pyytää tarjouksia kaasuauton hankintaan kohdennettavaan tukeen, sovitulle linjalle, käyttövoimana biokaasu.

Kuorma-auton hankinta tulee toteuttaa leasingina sisältyen ajanjaksolle 2024–2030. Kuljetuspalvelu suoritetaan Tuoretie Oy:n ohjauksessa.

Kuljetukset tapahtuvat Suomessa. Ajosuoritteet vaihtelevat kuljetuslinjojen mukaisesti.

Vertailuperusteina on biokaasuauton tuen määrä, palvelujen laatu, yritysvastuullisuus, kuljetusyrityksen rakenne, kustannustehokkuus ja sitoutuminen palveluiden toteuttamiseen.

Tarjouspyynnön asettaja: Tuoretie Oy

Tarjouksen takaraja: 15.4.2024

Yhteydenotot: Tarjouspyynnön yksityiskohtaiset tiedot ja lisäkysymykset tulee lähettää sähköpostilla: Mikko.hahka@tuoretie.fi; Kari.annola@tuoretie.fi

Tulossa olevat tarjouspyynnöt

-

Päättyneet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö: akkukäyttöinen sähkökuorma-auto

Ahola avaa tarjouskilpailun akkukäyttöisestä sähkökuorma-autosta EU-projektissa LIFE22-IPC-FI-ACE LIFE.

ACE LIFE pyrkii toteuttamaan Keskipitkän ilmastonmuutoksen politiikkasuunnitelmaa (Kaisu) Suomessa. Yleinen tavoite on saavuttaa Suomen -50 % kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite ponnistusjakson alalla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 yhdessä täydentävän rahoituksen ja toimenpiteiden kanssa. Aholan Kuljetusten tavoitteena projektissa on kokeilla täydellisiä vähäpäästöisiä logistiikkaratkaisuja, mukaan lukien ajoneuvot ja energianhankinta moniulotteisella optimointitavalla.

Tarjouspyynnön asettaja: Ahola

Tarjouksen takaraja: 8.2.2024

Yhteydenotot:  Aholan verkkosivut

 
Julkaistu 5.3.2024 klo 15.30, päivitetty 6.3.2024 klo 10.27
  • Tulosta sivu