Porvoo: Digitaaliset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa

Porvoon kaupunkistrategian ”Unelmien Porvoo 2030” mukaan kaupunki on ilmastotyön edelläkävijä. Porvoo muun muassa edistää rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa energiantuotantoa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uusiutuvan energian hyödyntämistä optimoidaan ohjaamalla energian kulutusta matalamman kysynnän aikaan. 

Energian käytön kysyntäjousto edellyttää uudenlaisia menetelmiä optimoida energian kulutusta ja tuotantoa. Loppukäyttäjien tietoisuutta energiankulutuksesta lisätään muun muassa tekemällä energian kulutus näkyväksi. Hankkeen tavoitteita tuetaan toteuttamalla laiteinvestointeja julkisissa rakennuksissa sekä viestinnän keinoin kuntalaisille.

Laitosinvestointeja tehdään kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin rakennuksiin, joiden energiankulutusta myös seurataan reaaliaikaisesti.

Suunniteltuja toimenpiteitä:

 • Kaksisuuntainen kaukolämpö ja kaukolämmön kysyntäjousto
 • Aurinkoenergian varastointi
 • Näkymätön kulutus näkyväksi älykkään seurantajärjestelmän avulla
 • Kuntalaisten kannustaminen ilmastomuutoksen torjumiseen.

Tavoiteltuja tuloksia:

 • Valituissa kohteissa käytössä kaksisuuntainen kaukolämpö, aurinkolämmön keräin ja aurinkosähköpaneeli sekä sähköakku ja lämpövarasto
 • Reaaliaikainen energiankäytön seuranta useassa rakennuksessa
 • Paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian käyttö lisääntyy
 • Tietoa mahdollisuudesta korvata kaukolämmön tuotantoa kesäkuukausina kiinteistökohtaisilla lämmönvarastointiratkaisuilla
 • Tietoa akkujen käytöstä ja kannattavuudesta energian kysynnän ja tarjonnan tasaamisessa
 • Energiansäästö hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa, kouluissa ja kaupungin toimistotiloissa yli 5 %.

Älykästä lämmönohjausta ja hukkalämmön hyödyntämistä

Porvoossa otettiin vuodenvaihteessa 2020/2021 käyttöön älykäs lämmönohjausjärjestelmä yhteensä 17 julkisessa kiinteistössä; kouluissa, päiväkodeissa sekä pääkirjastossa ja keskuspaloasemalla. Oppiva tekoäly ohjaa rakennusten lämmitystä reaaliaikaisesti ja pitää sisäolosuhteet tasaisina. Ohjaus perustuu muun muassa sääennusteisiin sekä rakennuksen ja käyttäjien termodynamiikkaan.

Tavoitteena on tarjota rakennusten käyttäjille miellyttävän tasaiset sisäolosuhteet, säästää energiankulutuksessa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kaukolämpötuotantokin hyötyy älyohjauksesta: tasaisempi, hyvin ennustettava lämpökuorma pienentää myös voimaloiden huipputehon tarvetta ja vähentää päästöjä.

Keskuskoulussa on niin ikään aloitettu energiahanke, jossa tutkitaan uudenlaista kaukolämpöratkaisua. Kiinteistön lämmitykseen tullaan jatkossa käyttämään pääosin matalalämpöisen kaukolämmön paluuveden sisältämää energiaa. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen kaukolämmön käytön sekä hukkalämmön hyödyntämisen.

Tavoitteena on, että uusi kaukolämpöratkaisu ja älykäs, ennakoiva ohjausjärjestelmä vähentävät energiankulutusta yli 20 prosenttia, pitäen samalla rakennuksen sisäolosuhteet tasaisina. Järjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2021. Lupaavimpia pilottitoimia on tarkoitus jatkaa ja laajentaa seuraavien vuosien kuluessa.

Aikataulu

 • 1/2019–12/2023

Ajankohtaista

Lisätietoja

 • projektipäällikkö Matti Lehtovaara, Porvoon kaupunki, etunimi.sukunimi@porvoo.fi, puh.+358 40 676 1377

 

Julkaistu 19.2.2019 klo 13.26, päivitetty 17.6.2022 klo 13.06

 • Tulosta sivu