Ilmatieteen laitos: Kohti ilmastokestävämpää alue- ja kaupunkisuunnittelua

Charette_design_photo_556
Charette-työpajatyöskentelyä © Kuva: Scott Bonjukian

Osahankkeen tavoitteena on kehittää ilmastokestävän alue- ja kaupunkisuunnittelun ohjeet, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Osahanke toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Vuosien 2019-2020 aikana hankkeessa on laadittu kirjallisuusarvio siitä, miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen hillintä otetaan huomioon kaupunki- ja naapurustosuunnittelussa. Kirjallisuusarvion tulosten pohjalta on laadittu teemahaastatteluja Turun, Hyvinkään ja Tampereen kaupunkien kaavoittajille ja muille kaupunkisuunnittelutoimijoille. Haastattelujen avulla on tunnistettu niitä kaupunkisuunnittelun keskeisiä onnistumisia ja haasteita, jotka liittyvät sopeutumiseen ja hillintään. Kerätyn kirjallisuus- ja haastatteluaineiston pohjalta on alettu laatia ensimmäistä versiota suunnitteluohjeista. Vuonna 2021 jatkettiin haastattelujen toteuttamista Suomen eri kaupungeissa. Lisäksi järjestettiin virtuaalisia yhteissuunnittelutyöpajoja eri sidosryhmille hankkeen pilottikaupungeissa. Vuoden 2022 aikana tuotetaan ja jaetaan kaupunkisuunnittelun opas.

Osahankkeen työ on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Tutkimus- ja kehitystiedon kokoaminen ja yhdistäminen kaupunkipolitiikkaan
  2. Suunnittelutyöpajojen ja politiikan vuorovaikutus -työpajojen järjestäminen
  3. Ohjeiden kehittäminen: alue- ja kaupunkisuunnittelu
  4. Ohjeiden jakaminen ja viestintä

Ilmastokestävä kaupunki hillitsee ilmastonmuutosta ja varautuu sää- ja ilmastoriskeihin. Ohjeiden tarkoitus on parantaa alue- ja kaupunkisuunnittelun ilmastokestävyyttä ja taloudellista kestävyyttä.

Ohjeet auttavat kaupunkeja:

  • arvioimaan sää- ja ilmastoriskejä
  • siirtymään kohti ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua
  • suunnittelemaan kestävää kaupunkitaloutta.

Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon, miten väestötiheys, alueellinen kasvu, maankäyttö ja rakennusten ominaisuudet kehittyvät. Tärkeä tarkastelukohde on myös ekosysteemipalvelut eli kaupungin luontoympäristön tarjoamat aineettomat ja aineelliset hyödyt.

Osa kestävyyttä on myös suunnitella, miten kaupungissa jaetaan sää- ja ilmastoriskien hallintaan liittyviä voimavaroja yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Ohjeissa käsitellään myös jakamistaloutta ja odotettavissa olevaa kaupunkitilan käyttöä.

Koostamme ohjeet siten, että yhdistämme käytännön toimijoilta saatavan tiedon, kokemuksen ja ideat tutkimus- ja kehityshankkeissa saatuihin tuloksiin. Järjestämme käytännön toimijoille kahdenlaisia työpajoja: politiikan vuorovaikutukseen keskittyviä työpajoja sekä ns. charette-työpajoja. Charette-työpajoissa kansalaiset, suunnittelijat ja muut sidosryhmät luovat yhteistyössä vision naapuruston tai kaupungin kehittämiselle sekä sopivat yksityiskohtaisista suunnitelmista vision toteuttamiseksi.

Aikataulu

  • 1/2019–9/2024

Ajankohtaista

Lisää tietoa aiheesta

Lisätietoja

  • ryhmäpäällikkö Thomas Kühn, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi, puh. 050 521 8291

Julkaistu 19.2.2019 klo 13.59, päivitetty 15.4.2024 klo 12.13
  • Tulosta sivu