Turku: Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turussa

Turun kaupungin Canemure-osahanke työstää ilmastokestävyyttä kaupunkisuunnittelussa. Näkökulmina ovat sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen että siihen sopeutuminen. Osahanke kehittää kaupunkisuunnittelun työkaluja ja käytäntöjä. Alueellisesti toimenpiteet kohdentuvat ennen muuta Skanssin kasvavaan kaupunginosaan ja täydennysrakennettavalle teollisuuskehälle.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:

  • ilmastokestävien suunnittelutyökalujen käyttö ja kehittäminen viherrakenteen vahvistamisessa sekä kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutusten arvioimisessa.
  • kokeilut hiiliviisaan viherrakenteen erittelemisessä ja vahvistamisessa, kaupunkitilan vehreyttämisessä sekä kestävän liikkumisen tukemisessa.
  • julkisten rakennushankkeiden energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden tukeminen etenkin Skanssissa, Karhunaukion monitoimitalossa.

Siniviherkerroin kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluksi

Turun osahankkeen alkupuoliskolla keskityttiin kasvillisuuden ja läpäisevien pintojen vahvistamiseen kortteleissa. Kaupungeissa, joissa tehdään tiivistävää täydennysrakentamista, hulevesien hallinnan haasteet kasvavat: läpäisemättömän pinta-alan määrä kasvaa, sadanta lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä ja olemassa olevan hulevesiviemäristön kapasiteetti ylittyy rankkasateilla. Kaupungin viherrakenteen eli kaiken kasvullisen pinta-alan tukeminen onkin tarpeen eri tavoin.

Siniviherkerroin (www.turku.fi/siniviherkerroin) on tontti- ja korttelitason työkalu vihertehokkuuden arvioimiseen: miten paljon ja minkälaista kasvillisuutta, pintoja ja hulevesiratkaisuja tontilla tai korttelissa on. Turun Canemure-osahankkeessa koordinoitiin työkalun vakiinnuttaminen järjestelmälliseen käyttöön kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Siniviherkertoimen työkalu päivitettiin ja käyttäjätukea tarjottiin asemakaava-, rakennushanke- ja lupatapausten tutkimisessa. Hanke kokeili myös alueellista viherkerrointa Kaupunginpuutarhan asemakaava-alueelle (pdf, turku.fi). Aluekerroin erittelee vihertehokkuutta yleisillä alueilla ja täydentää eri kaupunkien korttelikertoimia.

Kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutukset esille

Osahankkeessa on myös työstetty kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutusten arvioimista: keväällä 2020 tehtiin Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksen laadullinen ilmastovaikutusten arviointi (turku.fi, pdf).

Sittemmin on siirrytty asemakaavatasolle: tavoitteena on määritellä yhtenäinen menettely sille, miten ilmastokestävyyttä ennakoidaan asemakaavaprosesseissa Turussa. Maankäytön ilmastovaikutukset ovat moninaisia: hiilitaseen osalta voidaan tehdä määrällisiä, vaikkakin haastavia laskentoja, siinä missä sopeutumisen monisyisten aiheiden erittely vaatii laadullista otetta. Tarkasteluja tuleekin käytännössä tehdä useampia kaavaprosessin eri vaiheissa eri työkaluilla – ja paljon niitä jo tehdäänkin. Canemure-hanke on jatkanut tarjolla olevien, uusimpien työkalujen testaamista. Joidenkin työkalujen jatkokehityshankkeissa ollaan myös mukana, sillä haaste on yleinen ja yhteinen kaikille kunnille ja valtakunnalliset raamit kehittyvät parhaillaan. Laadullisten näkökulmien osalta tehdään yhteistyötä myös Ilmatieteen laitoksen Canemure-osahankkeen kanssa.

Uudenlaiset energiaratkaisut Skanssin alueella

Turun kaupunki ja Turku Energia Oy haluavat näyttää esimerkkiä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käyttöönotossa. Canemure-osahanke tukee uudenlaisia energiaratkaisuja ja vähähiilistä julkista rakentamista. Erityistä huomiota kiinnitetään Skanssiin rakennettavan uuden Karhunaukion monitoimitalon energiaratkaisuun ja myös rakennuksen kokonaisvaltaiseen, elinkaariseen kestävyyteen.

Laajemmin Skanssin kaupunginosan energiaratkaisut perustuvat uudenlaiseen, matalalämpöiseen ja kaksisuuntaiseen lähilämpöverkkoon. Verkko mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ostamisen lisäksi myös tuottaa ja myydä paikallista uusiutuvaa energiaa verkkoon.

Muissa hankkeen piloteissa tutkitaan hiilen tasetta ja nielujen vahvistamista kaupungin viherrakenteessa yleisesti. Talvella 2022 hanke tilasi päivityskartoituksen hiilen varastoista ja nieluista kaupungin alueella olevissa metsissä (pdf). Selvityksen teki Luonnonvarakeskus, ja se toimi keskeisenä tausta-aineistona Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa päivitettäessä 2022. Myös julkiseen kaupunkitilaan sopivia luontopohjaisia ratkaisuja pohditaan. Lisäksi tullaan tukemaan kestävää liikkumista ja asukasviestintää eritoten Skanssissa, jossa kokeillaan esimerkiksi sähköistä yhteiskäyttöautoa ja toteutetaan monimuotoista vuorovaikutusta vuonna 2023. Kokeilut toteutetaan pääosin hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla vuosina 2022–2024.

Aikataulu

Turun osahanke jatkuu 30.10.2024 asti.

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • projektitkoordinaattori Oona Uusitalo, Turun kaupunki, puh. 040 188 3716, etunimi.sukunimi@turku.fi
  • liikennepalvelupäällikkö Risto Peltonen, puh. 040 742 2617, etunimi.sukunimi@turku.fi
Julkaistu 30.8.2019 klo 12.05, päivitetty 30.3.2023 klo 9.34

  • Tulosta sivu