Kontaktuppgifter - regional samarbetsgrupp

Verksamheten i Canemure-projektet koncentreras till sju regioner: Södra Karelen, Birkaland, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland

Södra Karelen

  • Petri Kero, klimatkoordinator, Villmanstrand - Lappeenranta, tfn +358 40 6530 508, fornamn.efternamn@lappeenranta.fi

Birkaland

  • Jari Kolehmainen, strategidirektör, Birkalands förbund, tfn +358 50 574 9704, fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi

Norra Österbotten

  • Ritva Imppola, projektkoordinator, Yrkeshögskolan i Uleåborg, tfn +358 40 5484024, fornamn.efternamn@oamk.fi

Päijänne-Tavastland

  • Maarit Virtanen, energi- och klimatexpert, Päijänne-Tavastland förbund, tfn +358 44 077 3272, fornamn.efternamn@paijat-hame.fi

Satakunta

  • Taija Seppälä, projektforskare, Satakunta yrkeshögskola, tfn +358 44 710 3106, fornamn.efternamn@samk.fi

Nyland

  • Simo Haanpää, klimatexpert, Nylands förbund, tfn +358 50 525 5706, fornamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi

Egentliga Finland

  • Nina Myllykoski, miljöexpert, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn +358 29 502 2768, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Publicerad 11-03-2020 kl. 9.51, uppdaterad 30-04-2024 kl. 14.43

  • Skriv ut sidan