Utsläpp och indikatorer

Finlands Miljöcentral (Syke) har beräknat mängden och utvecklingen av klimatutsläpp för alla kommuner i Finland under 2005–2021. Utsläppen har för första gången beräknats med en ny, enhetlig beräkningsmetod för alla kommuner. I fortsättningen kommer resultaten att uppdateras årligen.

Publicerad 22-11-2022 kl. 9.54, uppdaterad 30-01-2023 kl. 9.49
  • Skriv ut sidan