Gå till innehållet

Aktuellt

Nyheter

NO NAME
Hiidensalmis gröna gärningar föddes av mässbyggarnas val 14-12-2021
Husens koldioxidavtryck och kolhandavtryck beräknas för närvarande i Hiidensalmi med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
Läs mer
Lohjan asuntomessut
I husen på Lojos bostadsmässa i Hiidensalmi satsar man mångsidigt på klimatfrågor 13-12-2021
I Hiidensalmi har man beräknat koldioxidavtryck och kolhandavtryck för husen med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
Läs mer
NO NAME
Åbo stärker stadens kolsänkor och främjar gröneffektiviteten hos gårdarana 10-12-2021
I sitt Canemure-delprojekt satsar Åbo stad på att mildra klimatförändringen genom stadsplanering. Åbo har starkt tagit till sig främjandet av gröneffektivitet som en del av sin stadsplanering och byggnadstillsyn. Med gröneffektivitet avses mängden växtlighet i förhållande till bebyggd yta.
Läs mer
ralph-hutter-unsplash-556
Trafikens indikatorer berättar om förnyelsen av personbilsbeståndet 08-12-2021
I regionerna är trafiken ett centralt mål för utsläppsminskningsåtgärder, och utsläppsminskningar genomförs till exempel genom förnyelse av bilbeståndet. Målet är att halvera de inhemska trafiktutsläppen fram tills 2030 jämfört med 2005 års nivåer.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31-03-2020 kl. 9.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan