Gå till innehållet

Aktuellt

Nyheter

Päästökompensaatio_suo_hns
Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation 6.4.2021
Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn. 
Läs mer
co2 kuvituskuva, ruotsi
Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande 1.3.2021
I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Läs mer
Taimet mullassa
Betydande klimatfördelar genom smarta lösningar inom markanvändning 21.12.2020
Kommuner och landskap kan minska sina klimatutsläpp och förstärka kolsänkor genom klimatvänliga praxis inom jordbruk och skogsbruk samt genom markanvändningslösningar. De nyaste Best practices-publikationerna i Canemure-projektet samlar ihop goda praxis inom markanvändningssektorn.
Läs mer
Lappeenranta satama
Villmanstrand och Södra Karelen vill vara förebilder för klimatarbete 21.12.2020
Canemure-projektet är en del av landskapet Södra Karelens och Villmanstrand stads klimatstrategi och mål att vara förebild för klimatsmart verksamhet.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31.3.2020 kl. 9.47, uppdaterad 31.3.2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan