Aktuellt

Nyheter

De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 2005–2022 _556 px
Korrigerat meddelande: Kommunernas klimatutsläpp har minskat med 38 procent jämfört med 2000-talets toppår 07-06-2024
Finlands miljöcentral publicerade 16.5.2024 ett meddelande om kommunernas klimatutsläpp. På grund av ett fel i beräkningen publiceras det korrigerade meddelandet och ersätter därmed det tidigare meddelandet.
Läs mer
Kuvituskuva_hiilijalanjälki
Finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen halverades nästan på 2000-talet från 14 koldioxidton till 7,7 ton 11-04-2024
Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2 år 2021.
Läs mer
Mökkeilyn hiilijalanjälki_kuvituskuva 2024
Koldioxidavtrycket från finländarnas stugliv bedömdes för första gången – med den nya räknaren framgår också den enskilda stugägarens utsläpp 22-03-2024
Trafiken till stugorna är den största utsläppskällan. Det förekommer dock stora variationer mellan enskilda stugägare.
Läs mer
Tuulivoima_AdobeStock_282082673
Lösningar för omställningen till ren energi – ett nytt forskningsprojekt påskyndar utfasningen av fossila bränslen 06-02-2024
Finland har fått en betydande forskningsfinansiering på 14 miljoner euro från EU för att påskynda omställningen till ett rent energisystem. I projektet REPower-CEST tar man fram en övergripande analys av de olika sätten att fasa ut fossila bränslen och bereder en färdplan för genomförandet av omställningen i Finland.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31-03-2020 kl. 9.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan