Helsingin Canemure-osahanke: Hankintakriteerejä kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa

Uutinen 30.11.2020 klo 14.35
Liha ja maito, Helsinki

Palvelukeskus Helsinki ja kaupungin säätiöt käyttävät vuosittain alle 2,5 miljoonaa litraa maitotuotteita ja noin 740 000 kiloa lihatuotteita kasvatus- ja hoitoalan toimipisteiden ruokapalveluissa. Näiden toistuvien hankintojen valmistelussa etsittiin keinoja vähentää ilmastoa ja ympäristöä kuormittavia vaikutuksia, joista merkittävä osuus syntyy alkutuotannossa.

Tavoitteena oli myös selvittää, voidaanko hiilijalanjälkilaskentaa kiinnittää osaksi tarjouskilpailua tai sopimuskautta, ja siten tavoitella mitattavaa päästövähenemää. Lisäksi haluttiin parantaa vastuullisuutta kiinnittämällä entistä enemmän huomiota esimerkiksi tuotantoeläinten kohteluun.

Onnistuminen edellyttää aitoa vuorovaikutusta

Tavoitteessa markkinakeskustelulla oli keskeinen rooli. Liha- ja maitotuotteiden hankintojen valmistelujen yhteydessä järjestettiin potentiaalisten toimijoiden kesken yhteinen markkinavuoropuhelu, jossa tarkasteltiin markkinoiden valmiuksia edistää vähähiilisyyttä ja mahdollisuuksia tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaan. Toimijat myös vastasivat kattavaan kyselyyn, ja vastausten pohjalta valikoitiin tarjouspyyntöön lopulliset ympäristö- ja vastuullisuuskriteerit.

”Tavoitteenamme on vähentää hankintojen päästöjä ympäristökriteerien avulla. Yksi hyvä keino on kehittää kriteerejä yhteistyössä markkinoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Oli ilo huomata, kuinka aktiivisesti toimijat osallistuivat keskusteluun ja haastoivat jopa toisiaan”, kertoo Palvelukeskus Helsingin hankintapäällikkö Antti Virtanen.

Markkinakeskustelu ja kriteerityö olivat opettavainen kokonaisuus, jolla luotiin myös tiekarttaa tulevia sopimuskausia varten. Uusien ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioivien kriteerien kehittäminen vaati sisäisten sidosryhmien vahvaa sitouttamista yhteiseen tavoitteeseen. Kehitystyössä onkin suositeltavaa toimia etupainotteisesti ja riittävin resurssein.

Tutustu kehitystyöhön alta löytyvän blogitekstin ja hankintojen casekuvauksien kautta. Liha- ja maitotuotteiden kilpailutuksien lisäksi Helsingin Canemure-osahankkeessa on tällä hetkellä meneillään seitsemän muuta vähähiilistä hankintaa muun muassa rakentamisesta työvaatehankintoihin. Jokaisesta hankinnasta toteutetaan hankinnan valmistelusta kertova ja sen opit koostava casekuvaus. Canemure-hankkeessa saadut tuotokset ja kehittämistyö tukevat kaupungin hiilineutraaliustoimenpiteitä.

Teksti: Projektikoordinaattori Reetta Huomo, Helsingin kaupunki

Tutustu


  • Tulosta sivu