Hiilineutraali-webinaarisarja - maan parhaat päästövähentäjät koolla

Tule rakentamaan yhdessä hiilineutraalia Suomea!

Hiilineutraali-webinaarisarja kokoaa ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneet uusimman tiedon äärelle. Alan parhaat asiantuntijat jakavat tietoaan ja vastaavat ilmastonmuutoksen hillinnän polttaviin kysymyksiin.

Kaikille avoimen webinaarisarjan tarjoaa Canemure-hanke. Esitykset ovat saatavilla verkkosivuiltamme webinaarin jälkeen. Alustukset tallennetaan ja tallenteet ovat saatavilla 2 viikon ajan verkossa.

Webinaarit pidetään kuukausittain tiistaina klo 15-16 ja linjoille pääsee 350 ensimmäiseksi liittynyttä osallistujaa. Suomen ympäristökeskus pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

#päästövähentäjät

 
 

Tulevat webinaarit

Miten turvemaametsien ja -peltojen ilmastopäästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti? ti 12.12.2023 klo 13–14

Suometsien ja -peltojen maaperässä olevan turpeen hajoamisesta sekä metsäkadosta aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi hyvin kustannustehokkailla keinoilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja maakuntien edustajien politiikkasuosituksessa ehdotetaan valtiolle kolmea keskeistä toimenpidettä maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi. Webinaarissa politiikkasuosituksen toimenpide-ehdotukset esitellään panelisteille, jotka kommentoivat niitä mahdollisuuksien ja haasteiden näkökulmasta. Panelisteina toimivat: 

 • perussuomalaisten kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Antti Kangas  
 • valtiosihteeri Päivi Nerg, maa- ja metsätalousministeriö  
 • johtaja (sidosryhmäsuhteet) Sami Oksa, UPM Metsä  
 • kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén 

Panelistien kanssa politiikkasuosituksista keskustelevat Lukesta tutkimusprofessori Kristiina Lång, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää ja erikoistutkija Sakari Sarkkola.  

Ohjelma:

 • 13.00 Puheenjohtajan avaus, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus 
 • 13.05 Politiikkasuositusten esittely: maankäytön muutosmaksu, metsätalouden kannustinten muuttaminen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen ohjaavaksi sekä turvepeltojen vettämistukien käyttöönotto maataloudessa, tutkimusprofessori Kristiina Lång, Luonnonvarakeskus 
 • 13.15 Paneelikeskustelu 
 • 13.50 Yleisökysymykset 
 • 14.00 Webinaari päättyy 

 

Tutustu jo pidettyihin webinaareihin

Vuoden 2023 jo pidettyjen webinaarien esitykset ja tallenteet (2 viikon ajan julkaisusta) löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2023.

Vuoden 2022 webinaarien esitykset löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2022.

Vuoden 2021 webinaarien esitykset löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2021.

Vuoden 2020 webinaarit on koottu omalle sivulleen Webinaarit vuonna 2020.

Aiemmin käsiteltyjä teemoja:

 • Tieto jakoon! Työkaluja ilmasto- ja taloustiedolla johtamiseen
 • Kustannustehokkaita ratkaisuja vähähiiliseen korjausrakentamiseen
 • Kulutuksen päästöjä alas neuvoilla, normeilla, veroilla ja avustuksilla
 • Avaimia kuntien ilmastotyön johtamiseen
 • Vaikuttavuutta kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyöhön
 • Miten kaavoituksella voidaan mahdollistaa polttamisesta irtautuminen kaukolämmityksessä?
 • Hukkalämpöjen hyödyntämisestä sopiminen – kaukolämmöksi vai hukkaan?
 • Miten puhtaalla sähköllä ja vedyllä voidaan parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta?
 • Asukkaat mukaan kunnan ilmastotyöhön
 • Betonin hiilensidonta ja kiertotalous
 • Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä
 • Luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa
 • Hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen
 • Lämmön tuottaminen ja varastointi keskisyvillä lämpökaivoilla
 • Kestävä ravitsemus ja kuntien ruokapalvelut
 • Rakennusten energiakulujen säästö energiatehokkuuden ja älyohjauksen avulla
 • Säästä kuntasi varoja – remontoi tai rakenna jää-, uima- ja urheiluhalleista vähähiilisiä
 • Maaperän hiilen sidonta ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiöissä hyvityslaskentamallilla
 • Sähköverkkopalveluiden hinnoittelu
 • Kuntien ilmastoviestinnän haasteet & hyödyt
 • Uudet liikkumispalvelut liikennepäästöjen vähentäjänä haja-asutusalueilla
 • Ilmastopäästöjen vähentäminen kaavoituksella
 • Turpeen korvaaminen hiilineutraaliuteen tähtäävissä kunnissa
 • Mistä maatalouden päästöt syntyvät ja miten niitä vähennetään?
 • Hinku-kuntien päästöjen kompensointi biokaasu- ja tuulivoimainvestoinneilla
 • Tuulivoimapuistoilla kunnan päästöjä alas ja tuloja ylös
 • Aurinkosähköä edullisesti kuntiin yhteishankinnan kautta
 • Vaikuttavimpia toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Suomessa
 • Kaupungit taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeiden vauhdittajina
 • Kaukolämmön päästöjen vähentäminen
 • Kaupunkiliikenteen päästöjen vähentäminen
Julkaistu 26.4.2019 klo 13.56, päivitetty 5.12.2023 klo 17.14
 • Tulosta sivu