Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta tarjoaa työkaluja ilmastotyöhön

Uutinen 25.11.2020 klo 15.11
Pirkanmaan liiton tiekartta -banneri, Pirkanmaan liiton tiekartta -banneri

Pirkanmaan liiton tiedote 25.11.2020

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta kokoaa strategisen kuvan maakunnan päästövähennysteemoista ja toimenpiteistä. Se tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tiekartassa keskitytään ensisijaisesti ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin.

Tiekartan laatijoina ovat olleet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työn tekemisessä on kuultu laajasti kuntia, maakunnassa toimivia organisaatioita ja eri alojen asiantuntijoita.

Tiekartta on eräänlainen työkalupakki. Kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia siitä ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa osaksi omaa ilmastotyötään. Tiekartassa keskitytään ensisijaisesti ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimia ei käsitellä tiekartassa. Kuntalaisia koskevat toimenpiteet on rajattu tiekartasta pois, koska ne käsitellään kuntien omissa hiilineutraalitiekartoissa.

Tiekarttaan valitut päästövähennysten pääteemat ovat:

  • Liikenne ja liikkuminen
  • Energiantuotanto ja energiatehokkuus
  • Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen
  • Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut
  • Maa- ja metsätalous
  • Hiilinielut ja kompensointi

Tiekartta on valmisteltu talven 2019 - 2020 syksyn aikana osana Canemure-hanketta (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat). Se on sovitettu osaksi muuta maakunnassa tehtävää hiilineutraalisuustyötä. Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia ensi vuoden alusta.


  • Tulosta sivu