Kaupunkisuunnittelu on ilmastotoimien ytimessä

RSS
21.11.2023 Saara Leppänen ja Hanna Mela

Kaupunkisuunnittelulla on ratkaiseva rooli ilmastotoimien vauhdittamisessa, sillä monilla paikallisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia päästöjä kaupunkiympäristössä syntyy ja kuinka hyvin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on mahdollista sopeutua. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat paikallisesti ja ilmastotyössä kaivataan yhä enemmän paikallisten toimintatapojen ja yhteisöjen tuntemusta sekä laaja-alaista yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Millainen on ilmastokestävä kaupunki?

Olemme Ilmatieteen laitoksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa kehittäneet ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun opasta (hiilineutraalisuomi.fi) , joka tuo yhteen tutkittua tietoa ja parhaita käytänteitä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Avainasemassa on hankkeessa saatujen kokemuksien, kaupunkien hyvien käytäntöjen ja eri asiantuntijoiden tietojen ja taitojen hyödyntäminen.

Ilmastokestävä kaupunki hillitsee ilmastonmuutosta, toimii joustavasti säässä ja ilmastossa tapahtuvissa muutoksissa, toipuu niistä ja kehittää toimintaa ja varautumista niiden jälkeen. Loppuvuoden aikana valmistuvan kaupunkisuunnitteluoppaamme lähtökohtana ovat sää- ja ilmastoriskien tunnistaminen ja arviointi, ilmastopäästöjen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisen ja sopeutumisen edistäminen monitavoitteisen ja vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun keinoin.

Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu on jaettujen haasteiden ratkaisemista

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ilmastokestävyys ei ole yksinkertaista ja kaavoitustyössä on yhdistettävä useita erilaisia intressejä. Kaupunkisuunnitteluoppaan kehittämiseksi järjestämissämme työpajoissa esille nousi monia suunnittelun kipukohtia, joista tyypillisin esimerkki liittyi kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Toisaalta tiivis yhdyskuntarakenne voi olla edellytys vähäpäästöiselle liikkumiselle ja energiantuotannolle, ja toisaalta tiivis rakentaminen voi altistaa ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyville rankkasateiden aiheuttamille hulevesitulville ja lämpösaarekeilmiölle.

Parhaimmillaan ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu voi toimia suunnittelun osa-alueita yhdistävänä ohjenuorana ja edistää jaettujen haasteiden ratkaisemista. Käytännön suunnittelun tueksi tarvitaan kuitenkin entistä tiiviimpää yhteistyötä ja vaikutustenarvioinnin kehittämistä, jotta ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen eri osa-alueet voidaan sovittaa yhteen ilmastotoimien sosiaalista oikeudenmukaisuutta unohtamatta.

Ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkien näkökulmasta ja vuoropuhelua ilmastotyön edistämiseksi

Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian järjestämä Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarisarja jakaa tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristöissä ja tukee tiedemaailman, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien sidosryhmien vuoropuhelua ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä.

Seminaarisarja jatkuu torstaina 14.12.2023 teemalla kestävä kaupunkiliikkuminen (.acccflagship.fi). Syksyn ensimmäisessä seminaarissa 24.10.2023 kuultiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkitasolla sekä keskusteltiin kuntien ilmastotyön haasteista ja mahdollisuuksista.

Seminaarisarja on osa Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen ilmakehän ja ilmaston lippulaivaohjelmaa (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC), jonka tavoitteena on jakaa tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristöissä sekä tukea tiedemaailman, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien sidosryhmien vuoropuhelua ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä.

Seminaaritapahtumat on suunnattu kuntien ja kaupunkien ilmastotoimien edistämisestä kiinnostuneille sidosryhmille, kuten yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun parissa toimiville asiantuntijoille, kuntien ja kaupunkien viranomaisille, päättäjille sekä kansalaisjärjestöjen edustajille, tutkijoille, kuntalaisille ja kaupunkilaisille.

Lisää aiheesta

Ilmatieteen laitos: Kohti ilmastokestävämpää alue- ja kaupunkisuunnittelua (hiilineutraalisuomi.fi)

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari 14.12.2023 (acccflagship.fi)

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarissa 24.10. puntaroitiin kuntien ilmastotyön ajankohtaisia haasteita (acccflagship.fi)

Kirjoittajat

Hiilineutraali-blogi_IL_kirjoittajat

Saara Leppänen
Ilmatieteen laitos

Hanna Mela
Suomen ympäristökeskus (Syke)

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.