Maakunnallista ilmastotyötä Pirkanmaalla

RSS
3.3.2020 Marko Mäkinen

Ilmastotekoja pitää tehdä kaikilla tasoilla. Etenkin kunnat ovat viime aikoina ottaneet asiassa merkittävää johtajuutta sitoutumalla laajoin joukoin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja liittymällä niitä edistävään Hinku-verkostoon. Maakuntataso on toistaiseksi ollut tässä vähän sivustakatsojana.

Hinku-maakuntatyö kokoaa kaikki yhteisen pöydän ympärille

Pirkanmaalla ollaan nyt ottamassa ensi askelia määrätietoisemmassa maakunnallisessa ilmastotyössä. Niinpä poliittista päätöksentekokoneistoa on viritetty ilmastohaasteiden ympärille, ja viime keväänä maakuntahallituksen yhteyteen perustettiin ympäristö- ja ilmastojaosto. Jaostossa on tarkoitus valmistella aiheeseen liittyviä aloitteita ja käydä niistä syvempää, linjaavaa keskustelua jo ennen varsinaista hallituskäsittelyä. Samalla tuodaan virka- ja poliittista valmistelua lähemmäs toisiaan. Vaikka jaosto onkin muodollisesti liiton toimielin, on se myös hyvä yhteistyöfoorumi ELY-keskuksen suuntaan, sillä ELY-keskuksella on jaostossa oma asiantuntijaedustus. Jaoston täydentäminen nuorten edustajilla vahvistaa siellä käytävän keskustelun tulevaisuusnäkökulmaa.

Jaoston toimintatavat ovat vielä muotoutumisvaiheessa, mutta jo nyt jaostotyöskentely on tuonut ryhtiä ja pitkäjänteisyyttä liiton ilmastotyöhön. Kokousasioista ei ole ollut pulaa, ja maakunnan kannalta kiinnostavia ja tärkeitä ilmastoavauksia on jaostossa otettu työn alle kunnianhimoisesti. Esimerkki jaostossa myönteisesti edenneistä valmisteluista on Pirkanmaan maakuntatasoinen sitoutuminen Hinku-tavoitteisiin, mikä varmistui lokakuun lopulla. Tuolloin Suomen ympäristökeskus nimesi Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan ensimmäisiksi Hinku-maakunniksi.

Maakunnalta tukea alueen ilmastotyöhön

Hinku-maakuntana Pirkanmaa ei niinkään pyri oman kilven kirkastamiseen, vaan kyse on ensisijaisesti maakunnan tuesta muille alueen toimijoille. Tämän näkökulman jaostokin työssään on ottanut - se haluaa roolissaan auttaa maakunnan toimijoita näiden omissa ilmastoteoissa, nostaa esiin toimivia käytäntöjä ja vahvistaa ilmastotyön tietopohjaa. Etenkin pienemmille kunnille maakunnan tuki voi olla ratkaiseva.

Tietysti maakunta-Hinku edellyttää hakemuksen tehneiltä Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta myös omia päästövähennystekoja, niin virkatyönä edistämissään asioissa kuin omissa tehtävissään ja arkikäytännöissäänkin. Keskeistä kuitenkin on toimiva yhteistyö, roolitukset ja työnjako. Kukaan ei maailmaa pysty yksin pelastamaan, mutta yhteisellä samansuuntaisella työskentelyllä se on jo mahdollista. Hinku-Pirkanmaa näyttää, että samalla asialla ollaan.

Tiekartta tarjoaa työkalupakin moninaisiin ilmastohaasteisiin

Pirkanmaan konkreettisten ilmastotekojen suuntaajana toimii myös kuusivuotinen Canemure-hanke, jossa niin ELY-keskus kuin liittokin ovat mukana. Jos Hinku-status antaa maakunnalliselle ilmastotyölle kompassisuunnan ja tavoitteen, on Canemure-hanke väline, jolla reitti tavoitteeseen piirretään. Hankkeen aikana tuotetaan ja ylläpidetään tiekartta Pirkanmaan hiilineutraalisuuteen. Siinä on tarkoitus kuvata oleellisimmin päästövähennyksiin vaikuttavat kokonaisuudet sekä tunnistaa teot, joilla tavoitetta toteutetaan. Koska keinovalikoima on esimerkiksi eri kunnille niiden sijainnista, elinkeinorakenteesta ja toimintavolyymistä johtuen erilainen, on tiekartan kuvattava toimiva ilmastotekojen työkalupakki erilaisiin tilanteisiin. Tätä hahmotellaan parhaillaan.

Pirkanmaa on siis ottamassa ensimmäisiä yhteisiä askeliaan hiilineutraalisuuteen, mutta tiedostamme, että matka on pitkä. Oleellista on, että ilmastotavoitteita edistetään positiivisen kautta, ja kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä etsitään kannustamalla, myös niissä piilevät säästö- ja innovaatiomahdollisuudet tunnistaen. Syyllistämällä ja pelottelemalla ei saada positiivista muutosta aikaan.

Marko Mäkinen 

Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen
Pirkanmaan liitto

Kirjoittaja toimi Pirkanmaan maakuntahallituksen ilmasto- ja ympäristöjaoston esittelijänä

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.