Hinku-teko-palkinto Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeelle

Uutinen 20.3.2023 klo 10.26

Suomen ympäristökeskuksen Hinku-tiimi on päättänyt myöntää Hinku-teko-tunnustuksen Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeelle tuloksellisesta ja esimerkillisestä toiminnasta kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämiseksi.

© Seinäjoen kaupunki

Hankkeessa on vähennetty kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta uudelleenohjelmoimalla jo olemassa olevia rakennusautomaatiojärjestelmiä. Uudelleenohjelmointeja tehtiin 31 kiinteistöön ennen lämmityskautta 2022–2023.

Ajanjaksolla 1.8.2022 – 31.1.2023 energiaa on säästynyt 898 MWh ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 15 2420 kg. Rakennusten lämmityskustannukset ovat pienentyneet 63 291 €. Kokonaissäästö tulee olemaan noin 1 500 MWh eli yli 100 000 € vuodessa. Määrä vastaa noin 165 omakotikiinteistön lämmityksestä aiheutuvia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtyjen investointien takaisinmaksuaika on alle vuosi.

Suurin osa hankkeessa mukana olleista kiinteistöistä on kouluja tai päiväkoteja, ja ne vastaavat noin 35 prosentista kaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmön kokonaiskulutuksesta.

Seinäjoen kaupungin oma henkilöstö vastasi projektin toteutuksesta, tukien hausta, raportoinnista ja seurannasta. Sweco dokumentoi kaupungin ideat suunnitteluohjeeksi ja hoiti kilpailutuksen.

Seinäjoen kaupungin strateginen tavoite on olla kestävän kasvun kaupunki. ”On mahtavaa, että saamme Seinäjoella esitellä saavutettuja tuloksia sekä taloudellisesta että kestävän kehityksen näkökulmasta. Tällaisten esimerkkien avulla pystymme viemään kestävän kasvun kaupunkia eteenpäin myös kohti Hinku-verkoston tavoitteita. Saavutetut tulokset ovat aiheuttaneet kiinnostusta myös alueemme yrityksissä”, sanoo kehitysinsinööri Tero Rintakallio Seinäjoen kaupungilta.

”Seinäjoen kaupungilla on hyvä asenne ilmastotyössä ja Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja-hanke on tästä hyvä esimerkki. Ilmastotoimet tuovat usein selvää säästöä ja kilpailuetua sekä kunnalle että alueen yrityksille”, sanoo tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Seinäjoen kaupunkistrategian tavoitteena on Hinku-verkoston kuntana vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. ”Hankkeessa saavutetut tulokset ovat pieni mutta tärkeä osa siitä, miten paljon meillä on vielä tehtävää. Palkinto kannustaa kehittämään toimintaamme, mikä vaatii resursointia nykyistä enemmän. Haemme varmasti jatkossakin hankerahoitusta konkreettisiin kohteisiin”, Rintakallio sanoo.

Hinku-teko-tunnustus myönnetään Hinku-verkoston kunnissa toteutettujen toimien joukosta. Aiemmin Hinku-teko-tunnustuksen saajia ovat olleet muun muassa Rautajärven seudun kylät Oy, ReKa Kaapeli Oy, Hiiden Opisto, Ylöjärven jäähalli ja Polar Spring Oy.

Valinnassa otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi muun muassa innovatiivisuus, edelläkävijyys ja aktiivisuus, energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudellinen kannattavuus, työllisyyden lisääntyminen ja muut aluetaloutta kohentavat vaikutukset, yhteisöllisyyden lisääntyminen, positiiviset terveysvaikutukset, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen sekä tiedon jakaminen toimien monistamiseksi.

Lisätietoja

  • Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hanke: kehitysinsinööri Tero Rintakallio, etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
  • tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1690, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu