Hyvinkään Hangonsillan asuinalue suunniteltiin kestävän liikkumisen ehdoin

Uutinen 3.5.2022 klo 7.47
Kipinä-talo ja Vanhankirkonsilta © kuva: Hyvinkään kaupunki 2021

Hyvinkään Hangonsillan asuinalueen suunnittelussa lähtökohtana oli tukea ja edistää kestävää liikkumista. Alueen suunnittelussa huomioitiin erityisesti kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuudet sekä viheralueiden saavutettavuus. Hangonsillan alue on mukana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeessa.

Hangonsillaan alue rakentuu lähelle Hyvinkään rautatieasemaa, aivan radan kupeeseen. Alue tulee tarjoamaan asuinpaikan noin 2000 hyvinkääläiselle.

”Alueen sijoittuminen vanhalle ratapiha-alueelle tukee kestävyyttä, sillä käyttöön ei tarvitse ottaa uusia rakentamattomia alueita. Tämä mahdollistaa tiivistämisen ja etäisyydet keskustan toimintoihin ovat lyhyet. Sijainnilla on aivan keskeinen merkitys myös siinä, että alue tukee kestävää liikkumista”, kertoo liikenneinsinööri Kimmo Kiuru Hyvinkään kaupungilta.

Kävelyn ja pyöräilyn reitit yhdistävät Hangonsillan osaksi kaupunkia

Keskustan ja Hangonsillan välille rakennettiin kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu Vanhankirkonsilta, joka ylittää radan. Silta ja aluetta halkova kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu väylä toimivat yhdysväylänä myös Sveitsin arvokkaalle ulkoilu- ja luontoalueelle sekä Konecranesin tehdasalueelle. Vuonna 2021 valmistunut Kipinä-talo, jossa toimivat Hyvinkään lukio ja Hyvinkään opisto, sijaitsee osana aluetta aivan sillan kupeessa.

”Alueen sijainti mahdollistaa sen, että sille on helppo luoda kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, jotka palvelevat myös ympäröivää aluetta”, kertoo Hyvinkään kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen. ”Vanhankirkonsilta on olennainen osa aluetta, koska se mahdollista kulun keskustaan ja lyhentää kävelyn ja pyöräilyn matkoja. Silta on rakennettu lähelle Kipinä-taloa ja se on suunniteltu myös ilmeeltään vanhan ratapiha-alueen miljööseen istuvaksi maamerkiksi”.

Hangonsillan asuinalueella käytettiin Hyvinkäällä räätälöityä viherkerrointa, jonka avulla pyrittiin turvaamaan viheralueiden riittävyys alueen korttelien suunnittelussa. ”Ensimmäinen osa aluetta rakentui melko tiiviiksi ja toisen vaiheen suunnittelussa tulemme väljentämään aluetta ja sijoittamaan autopaikat alueen reunoille. Näin kortteleiden keskelle jää enemmän viheralueita”, sanoo Ojanen.

Pyöräilijöille turvalliset ja katetut parkkialueet

Hangonsillan asuinalueen kaava on Hyvinkään ensimmäinen asemakaava, johon otettiin mukaan vaatimus katettujen pyöräpaikkojen määrästä. Myös Kipinä-talolla on runsaasti turvallisia säilytyspaikkoja pyörille ja vastaavasti vähemmän parkkialuetta.

Asuinalueelle kaavoitettiin autopaikkoja yksi 120 kerrosneliömetriä kohden. Määrä osoittautui kuitenkin haasteelliseksi, sillä alueelle päädyttiin kaavoittamaan paljon pieniä asuntoja, mikä lisäsi autopaikkojen tarvetta.

Sähköistä liikennettä varten Kipinä-talon pysäköintialueella on vaatimus sähköautojen latauspisteistä. Tavoitteena on tuoda alueen uuteen, rakentuvaan osaan myös yhteiskäyttöautopaikka koko alueen käyttöön.

Asukkaat mukaan suunnitteluun

Hangonsillan alueen kävelyn ja pyöräilyn kehitystä seurataan aktiivisesti. Vanhankirkonsillan päähän on jo asennettu laskuri, joka mittaa jatkuvasti kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrää. Liikenne-ennusteissa on arvioitu, että käyttäjämäärä olisi vuorokaudessa noin 1600, joista jalankulkijoita on noin 600 ja pyöräilijöitä noin 1 000.

Asukkaiden näkemyksiä alueesta on kartoitettu opinnäytetyössä kyselyn avulla. Kysely osoitti, että asukkaat haluavat lisää kestävää liikkumista tukevaa kaupunkirakennetta, mutta omasta autosta ei kuitenkaan haluta luopua, vaikka se ei olisikaan joka päivä käytössä.

”Vie oman aikansa, että ihmiset ottavat uudet liikkumisen mahdollisuudet omakseen. Hyvinkään kaupunkirakenne ei kokonaisuudessaan tue kävelyä ja pyöräilyä, sillä omaa autoa käytetään paljon liikuttaessa kaupungin maaseutumaisille reuna-alueille. Osin tämä on myös kiinni asenteista – suurin osa hyvinkääläisistä asuu keskustan tuntumassa”, pohtii Kiuru.

Myös Hyvinkään lukion oppilaat on otettu mukaan alueen suunnitteluun. Lukiolaisten kanssa järjestettiin työpaja kestävästä liikkumisesta osana Ilmatieteen laitoksen ja Hyvinkään Canemure-osahankkeita. Uusiutuva energia, viheralueiden monimuotoisuus, toimivat lähipalvelut, jakamistalous ja toimivat pyöräilyverkostot nousivat esille lukiolaisten toiveissa.

Kumppanuuskaavoitus mahdollisti kestävät ratkaisut

Hangonsillan alue suunniteltiin kumppanuuskaavoituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että mukana ovat alusta asti alueen kaikki toteuttajat – kaupunki sekä muut rakennuttajat ja rakennusliikkeet. Näin toteutussuunnittelua voidaan tehdä jo samassa vaiheessa kaavoituksen kanssa.

”Kumppanuuskaavoitus antaa erinomaisen mahdollisuuden tuoda suunnitteluun mukaan kestävyysasioita kuten esimerkiksi pyöräpaikkojen määrät. Pystyimme luomaan yhdessä kumppaniemme kanssa korkealaatuista asuinaluetta, jossa mahdollistetaan kestävä liikkuminen”, sanoo Ojanen. ”Kumppanuuskaavoitus vaatii toki kaupungin sisäistenkin toimijoiden hyvää yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa.”

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
  • kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen, Hyvinkään kaupunki, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  • Tulosta sivu