Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata – ilmastotiekartta vuosille 2021–2030 valmistui

Uutinen 18.2.2021 klo 10.30
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta

Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote 17.2.2021

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön suuntaviivoista sovittiin

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan vuosille 2021–2030.

Ilmastotiekartan suuntaviivat voi tiivistää tavoitteeseen: kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata. Se kiteyttää Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön tulevien vuosien suuntaa. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön kärkiteemoja nivova ajatus ”kaikki ratkaisee” alleviivaa puolestaan sitä, että ilmastotiekartan takana on laaja poliittinen sitoutuminen ja ratkaisuja haetaan useista tulokulmista.

”Ilmastotiekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä. Ennen kaikkea se perustuu tutkittuun tietoon ja sen taustalla on laaja poliittinen sitoutuminen. Haluamme nähdä ilmastonmuutoksen hillitsemisen mahdollisuutena, johon löydämme maakunnastamme useita ratkaisuja”, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Ritva Isomäki sanoo.

Ilmastotiekartan kärkiteemoja on seitsemän. Ne ovat:

1. Älykäs bio-ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana

2. Energian tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä

3. Liikenne on vähäpäästöistä

4. Maatalous kehittyy hiilensitojana

5. Maankäyttö on ilmastoviisasta ja kiertotaloutta edistävää

6. Metsät ja suot toimivat tehokkaina hiilinieluina: turve hyödynnetään kestävästi

7. Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Sopeutuminen huomioidaan osana kokonaisuutta.

Ilmastotiekartasta näkee, että sen suunnittelussa koko Pohjois-Pohjanmaa on huomioitu. ”Tämä on maakunnan näköinen ilmastotiekartta. Se ottaa hyvin huomioon maakunnan erityispiirteet, kuten pitkät välimatkat. Olemme myös löytäneet toimet, jotka eivät aseta pohjoispohjalaisille ihmisille kohtuutonta taloudellista taakkaa”, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja ja ilmastotyötä ohjanneen neuvottelukunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto toteaa.

Ilmastotiekartan julkaisu keväällä 2021 osuu hyvään aikaan monesta näkökulmasta. Se ohjaa muun muassa alueellisten rahoitusohjelmien valmistelua sekä maakuntaohjelman valmistelua vuosille 2022–2025.

Työtä on tehty yhteistyössä kuntien ja maakuntien hiilineutraaliutta edistävän Canemure-hankkeen kanssa.


  • Tulosta sivu