Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Uutinen 8.10.2021 klo 9.16

Turun kaupunki panostaa Canemure-osahankkeessaan ilmastonmuutoksen hillintään kaupunkisuunnittelussa.

Turku on ottanut vihertehokkuuden edistämisen vahvasti osaksi kaupungin asemaakaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Vihertehokkuus tarkoittaa kasvillisuuden määrää suhteessa rakennettuun pinta-alaan.

Lisäksi kaupunki on päivittänyt siniviherkertoimen työkalun ja tukenut sen käyttöönottoa kaupunkisuunnittelussa. Kerroin mittaa sitä, miten paljon ja minkälaista kasvillisuutta pihoilla on, sekä sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Työn ansiosta Turussa on jatkossa entistä kestävämpiä ja vehreämpiä pihoja.

Turussa panostetaan myös hiilinielujen vahvistamiseen. Työssä kartoitetaan hiilen nielut ja varastot kaupungin alueella. Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään, ja lisäksi kartoitetaan metsittämiselle sopivia alueita ja istutetaan uusia puita.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Kristina Karppi, Turun kaupunki,  etunimi.sukunimi@turku.fi

  • Tulosta sivu