1,5 asteen elämää kaupungeissa: tapaus Lahti, Oulu ja Tampere

Uutinen 1.3.2022 klo 9.22
Asúkkaiden valinnat

Demos Helsinki selvitti yhdessä Lahden, Oulun ja Tampereen sekä 12 kaupunkilaisen kanssa, millä tavalla 1,5 asteen ilmastotavoite on saavutettavissa myös kaupunkilaisilla elämäntavoilla.

Mukana olleet kaupunkilaiset suunnittelivat D-matin Ilmastopalapelin avulla omaan arkeensa muutoksia, joilla heidän hiilijalanjälkensä pienenee lähelle 2,5 hiilidioksiditonnia, jota pidetään kestävänä tasona, vuoteen 2030 mennessä.

Hiilijalanjälkeä pienentävien muutosten tekeminen on monelle mahdollista

Kokeilussa mukana olleet kaupunkilaiset kokivat päästöjen vähentämisen olevan melko helppoa asumisessa, kulutuksessa ja ruokavalinnoissa.

Vaikeinta päästöjen vähentäminen kaikille mukana olleille henkilöille oli vapaa-ajan vietossa. Vaihtoehtoja lentomatkailulle pidettiin hankalana ja perisuomalainen mökkeily on vahvasti sidoksissa autoiluun ja kasvavaan energiantarpeeseen.

Kaupunki hoitaa osan asukkaiden päästövähennyksistä

Julkisessa keskustelussa toimet oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi on saatettu nähdä omaa elintilaa tai valinnanvapautta kaventavina. Selvitys osoitti, ettei 1,5 asteen elämään ole vain yhtä tietä, vaan kestäviä elämäntapoja on monenlaisia.

Asumisen suurta hiilijalanjälkeä on helpompi kutistaa, jos tarjolla on riittävästi tarpeeksi edullista uusiutuvaa sähköä ja lämmitystä. Autoilun päästöjen vähentäminen taas edellyttää liikenteen sähköistymisen lisäksi toimivaa julkista liikennettä, sekä laadukasta pyörä- ja kävelytieverkostoa.

Vaikka kaupungit eivät voikaan vaikuttaa suoraan lentomatkailun ilmastokuormaan, voivat ne kehittää kaupunkiympäristöä tarjoamalla laadukkaita, paikallisia ja vähähiilisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Kaupunkien tekemät muutokset esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa ja siirtyminen vähähiilisempiin joukkoliikennevälineisiin pienentävät jalanjälkeä ikään kuin automaattisesti. Päättäjillä ja kaupungeilla on erityinen vastuu tukea kestävien elämäntapojen valitsemista ja tehdä kaupunkilaisten hiilijalanjälkiä pienentäviä päätöksiä.

“Lahtelaisten hiilijalanjäljet ovat jo pienentyneet uusiutuvan kaukolämmön ansiosta. Tampereella liikennöinnin aloittanut ratikka on monipuolistanut julkista liikennettä ja Oulun pyöräbaanat helpottavat huomattavasti lihasvoimin liikkumista. 1,5 asteen ilmastotavoitteen vaatimat päästövähennykset saadaan aikaan vain politiikan, yritysten ja yksilöiden yhteispelillä”, sanoo Demos Helsingissä selvityksen tehnyt konsultti Otso Sillanaukee.

Myös Canemure-osahankkeessa 10 perhettä mukana

Pohjois-Pohjanmaan Hinku-kunnissa Pyhäjärvellä ja Tyrnävällä alkaa Canemure-osahanke, jossa houkutellaan perheitä mukaan 1,5 asteen kokeiluun. Osahankkeessa kestävän arjen kokeiluja suunnataan esimerkiksi kuntalaisten uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja kotien energiatehokkuuden parantamiseen.

Pyhäjärveltä mukana on neljä perhettä ja Tyrnävältä kuusi. Työpajat käynnistyvät kuluvalla viikolla ja tuloksia saadaan huhtikuun lopussa.

Osahankkeessa käynnistyi myös aurinkovoimaloiden yhteishankinnan kilpailutus. Tavoitteena on alentaa kuntalaisten kynnystä hankkia paneelit. Hankinta toteutunee tulevan kevään ja kesän aikana.

Lisätietoja: Konsta Joro, konstaaa.joro@iilaakso.fi

Demoksen hankkeen tuloksia:

Lisätietoja

  • Demos Helsingin tiedote ”1,5 asteen elämää kaupungeissa: 12 tarinaa hiilijalanjälkeä pienentävistä muutoksista” 
  • Lahti: Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi puh. 050 559 4090, paivi.sieppi@lahti.fi
  • Oulu: Ympäristöjohtaja Leena Tuuri, puh. 044 703 6730, leena.tuuri@ouka.fi
  • Tampere: Kehityspäällikkö Laura Inha, puh. 040 801 6035, laura.inha@tampere.fi
  • Kestävä Lahti -säätiö: Ohjelmajohtaja Saara Vauramo, puh. 044 7161585, saara.vauramo@lahti.fi
  • Demos Helsinki: Otso Sillanaukee, puh. 050 544 5922, otso.sillanaukee@demoshelsinki.fi
  • D-mat: Michael Lettenmeier, puh. 040 541 2876, michael@d-mat.fi

  • Tulosta sivu