Hartola panostaa asukasyhteistyöhön asukasraatien avulla

Uutinen 17.6.2024 klo 15.23

Hartolassa on tänä keväänä käynnistetty teemakohtaiset asukasraadit asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on kehittää kunnan toimintaa siten, että asukkaat saavat äänensä paremmin kuuluviin erityisesti kestävyyteen, hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja elinvoimaan liittyvissä asioissa.

”Järjestimme keväällä asukasraadin pilotin kestävien elämäntapojen teemalla. Tapaamisia asukasraadilla oli yhteensä kolme. Raatiin valitaan kerrallaan 10-15 edustajaa niin, että joukko olisi käsiteltävän teeman näkökulmasta mahdollisimman edustuksellinen. Ryhmässä on hyvä olla edustus keskeisistä kansalaisjärjestöistä, eri ikäisiä, erilaisilla ammatillisilla taustoilla, yrittäjiä, ruuantuottajia, perheellisiä ja yksinasuvia, taajamasta ja haja-asutusalueelta. Tärkeää on, että saamme monipuolisesti näkemyksiä ja avointa vuorovaikutusta toiminnan kehittämiseen”, hankkeen vetäjä, Hartolan kunnan hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen sanoo.

Asukasraadit ovat myös keino lisätä tiedonkulkua ja viestintää kunnan ja asukkaiden välillä. Tärkeänä nähtiin esimerkiksi positiiviset viestit siitä, mitä kunnassa on jo tehty ja saatu aikaan. Raadeissa keskusteltiin ja käytettiin erilaisia työskentelytapoja kuten ilmastopalapeliä, mutta asioita edistettiin ja niistä viestittiin myös tapaamisten välillä. Samoin tapaamisten välillä saatettiin järjestää kyselyitä ja antaa erilaisia tehtäviä.

Konkreettinen sukellus kestävään arkeen ja elämäntapoihin

Raadin ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin konkreettisia kestävän arjen ja elämäntavan kysymyksiä ja pureuduttiin kiertotalouteen kuten jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, mahdollisuuteen organisoida tavaralainaamo esimerkiksi 4H:n tai kirjaston tuella sekä hävikkiruokaan ja yritysten rooliin siinä: miten esimerkiksi ravintoloiden hävikkiruuan määrä saataisiin minimoitua.

Toisessa tapaamisessa teemana oli ruoka, kulutus ja liikkuminen, mutta jo yksin ruoka herätti niin paljon keskustelua ettei muille aiheille jäänyt aikaa. Raati ideoi keinoja muun muassa edistää ruokaperinteitä ja kotimaista ja paikallista ruuantuotantoa, miten lisätä kasvisten, täysjyväviljojen ja juuresten käyttöä ja millä tavalla kunnassa voidaan lisätä ruokaturvaan ja varautumiseen liittyvää tietoisuutta ja toimintaa.

Kolmannessa tapaamisessa paneuduttiin viestintään ja pohdittiin, mistä aiheista pitäisi viestiä enemmän ja mitkä kanavat ja viestintäkeinot olisivat tehokkaita erilaisten ryhmien tavoittamiseen. Esimerkiksi vapaa-ajanasukkaat tulisi huomioida paremmin. Raati pohti myös, voitaisiinko kunnan kanavat antaa välillä erilaisten asukasryhmien käyttöön niin että ne tuottaisivat niihin itse sisältöä.

Asukasraati tekee kaikkien ympäristöteot näkyviksi

Asukasraatiin osallistunut hartolalainen Satu Mäyrä työskentelee seurakunnassa ympäristövastaavana ja oli jo siksi kiinnostunut lähtemään mukaan miettimään ympäristöasioita myös kunnan ja kuntalaisen näkökulmasta.

”Asukasraati oli mukava kokemus! Hyviä keskusteluja ja pohdintoja monesta eri aiheesta ja eri näkökulmista. Meitä oli kiva porukka ja keskustelu oli vilkasta jokaisella kerralla”, Mäyrä sanoo.

Hänen mielestään tilaisuudet havahduttivat huomaamaan, miten paljon ympäristötekoja eri toimijat jo tekevät, mutta joita ei ehkä ole osattu mainostaa ja nostaa esille.

”Saimme myös tuotua omia näkökulmia esille ja pääsimme miettimään ihan konkreettisia toimia kestävien elämäntapojen edistämiseen.”.


  • Tulosta sivu