Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula mukaan Canemureen

Uutinen 7.6.2023 klo 14.00

Lauttasaari Canemureen

Canemure on saanut loppusuorallaan uutta vahvistusta, kun Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula päättivät liittyä hankkeeseen mukaan. Osahankkeessa selvitetään kahden kaupunginosan rakennusten toteutuneita hiilipäästöjä.

Hankkeen aikana kehitetään sovellus, joka laskee rakennusten hiilijalanjäljen taloyhtiöiden energiankulutus- ja energiaremonttitietojen perusteella. Hankkeen yhteistyökumppani Avoin ry hallinnoi karttakäyttöliittymää, jossa on mahdollista tarkastella ja vertailla taloyhtiöiden hiilipäästöjä ja muita energiatehokkuuteen liittyviä tietoja.

Osahankkeessa asukkaille välitetään tietoa taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisesta viestinnän ja tapahtumien kautta. Tavoitteena on, että ainakin 10 prosenttia Lauttasaaren ja Maunulan rakennuksista raportoi energiankulutustietonsa hankkeelle sen aikana.

Karttasovellus

Osahankkeessa selvitetään myös Lauttasaaren ja Maunulan asukkaiden yksityisliikenteen päästöt yhteistyössä Traficomin kanssa. Tarkoituksena on lisätä asukkaiden tietoisuutta omien valintojen merkityksestä ja kannustaa heitä valitsemaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja arjessaan. Tavoitteena on hankkeen aikana vähentää yksityisliikenteen päästöjä 10 prosenttia Lauttasaaressa ja Maunulassa.

Kaikkien toimenpiteiden myötä Lauttasaaren ja Maunulan hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän yhteensä 1 000 tCO₂e hankkeen aikana ja kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen.

Taloyhtiöt ja isännöitsijätoimistot kiinnostuneita

Keväällä 2023 on aloitettu tiedonkeruu taloyhtiöiden energiankulutuksesta ja toteutuneista energiaremonteista. Hanke on herättänyt kiinnostusta kaupunginosien taloyhtiöissä ja isännöitsijätoimistoissa. Tiedonkeruuta jatketaan rakennusten osalta koko hankkeen ajan. Karttakäyttöliittymän suhteen aikataulu on vielä avoin, alustavia tuloksia saataneen jo syksyllä 2023.

Keväällä 2023 osahankkeesta on viestitty Lauttasaari-lehdessä, Maunulan Sanomissa, kotisivuilla, uutiskirjeissä, somessa ja Lauttasaari-Seuran tapahtumissa. Hankeryhmä järjesti 18.4.2023 Lauttasaaressa ”Ilmastoviisaat taloyhtiöt” seminaarin, jonka teemoina olivat mm. energiaremontit, sähköautojen latauspisteet, aurinkosähköjärjestelmät ja hiiliviisaat pihat.

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoi kuluttajien valintojen merkityksestä mentäessä kohti hiilineutraalia kaupunginosaa. Taloyhtiöiden hallitusten jäsenille on lisäksi järjestetty erillisiä kahvitilaisuuksia, joissa hankekoordinaattori on esitellyt tarkemmin hanketta.

Syksyllä 2023 on luvassa kaksi ilmastoseminaaria Lauttasaaressa. Molemmissa seminaareissa esitellään muun sisällön lisäksi Canemure-hankkeen etenemistä ja mahdollisia tuloksia. Hankkeesta ja sen teemoista viestitään lisäksi säännöllisesti mm. Lauttasaari-lehdessä, Maunulan Sanomissa, uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Liikenteen päästöjen selvitys ajoittuu todennäköisesti alkuvuoteen 2024. Se tehdään yhteistyössä Syken ja Traficomin kanssa. Samoihin aikoihin nostetaan esille vähäpäästöisiä liikennemuotoja hankkeen viestinnässä ja tapahtumissa.

Ainutlaatuista tietoa kaikkien kuntien ja kaupunkien käyttöön

Lauttasaari on julistautunut testialueeksi. Osahanke verkostoituu ja skaalaa saatuja kokemuksia Helsingin kaupungin Helka ry:n tuella muihin kaupunginosiin. Tietoa ja kokemuksia jaetaan myös Hiilineutraali Suomi -sivuston ja Kestävyysloikan välityksellä. Osahanke toivoo, että hankkeen aikana kehitettävä rakennusten hiilipäästöjen laskentamalli ja karttakäyttöliittymä voisivat laajentua jollakin aikavälillä kaikkien Helsingin kaupunginosien käyttöön ja mahdollisesti myös muiden kuntien käyttöön. Hankkeen tuloksista jaetaan myös tietoa EU:lle raporttien ja artikkelien välityksellä.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hankkeen projektiryhmä on tehnyt vuodesta 2020 lähtien vapaaehtoisvoimin töitä ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi.

Tutustu osahankkeeseen:


  • Tulosta sivu