Hinku-kunnat jatkavat konkreettista ilmastotyötä valtakunnan alhosta huolimatta

Uutinen 31.5.2024 klo 8.02
Hinkupäivä
Hinku-päivien parasta antia ovat vuorovaikutus, tieto ja vertaistuki.

Suomen ympäristökeskuksen järjestämille Hinku-päiville 29.5.2024 osallistui noin 90 henkilöä kunnista, ympäristöministeriöstä ja muista sidosryhmistä sekä yrityksistä. Professori Jyri Seppälä korosti avauspuheenvuorossaan kuntien ja kaupunkien ilmastotyön merkitystä aikana, jolloin maailman lämpöennätykset ovat rikkoontuneet kuukausi kuukauden jälkeen, mutta valtakunnan politiikassa aihe ei näy ykkösagendalla.

”On todella tärkeää nähdä, että ilmastonmuutoksen hillinnän merkitys ei tule katoamaan ja vihreä siirtymä etenee. On olennaista, että kenttä jatkaa ja tukee muutosta”, Seppälä sanoo.

Hinku-verkoston jäsenyys näkyy kunnan päästökehityksessä

Tilaisuuden aluksi esiteltiin yhteenveto Hinku-kuntien vaikuttavimmista toimenpiteistä vuonna 2023 ja analyysi verkoston merkityksestä päästövähennystyössä.

Syken seurantatiedosta voi nähdä, että mitä pidempään kunta on ollut Hinku-verkostossa, sen enemmän päästövähennyksiä on saavutettu. Verkostojäsenyys on kaikkien Hinku-kuntien joukossa johtanut keskimäärin 3,3 prosenttia alhaisempaan päästötasoon verrattuna tilanteeseen, jossa kunta ei olisi liittynyt verkostoon.

Verkostojäsenyyden myönteinen päästövähennysvaikutus kasvaa sen mukaan, kuinka kauan kunta on verkostoon kuulunut – yli kuusi vuotta verkostossa olleiden kuntien joukossa keskimääräinen vaikutus on 4,3 prosenttia.

”Tämä on huomattava päästövähennys ja osoittaa, että kuntien järjestelmällinen sekä tavoitteellinen ilmastotyö nopeuttaa päästövähennystahtia. Tulosten mukaan pitkäjänteisyys ilmastotyössä on keskeistä. Työllään Hinku-kunnat tukevat merkittävin tavoin kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista”, erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Päästönäkökulma huomioidaan kuntien päätöksenteossa

Hinku-kuntien kriteereihin kuuluu päästönäkökulman huomioiminen kunnan merkittävässä päätöksenteossa. Tuoreen Hinku-kuntien kyselyn mukaan kaikissa kunnissa päästönäkökulma huomioidaankin, kahdessa kolmasosasta kunnista säännöllisesti tai kattavasti.

Ilmastonmuutoksen hillintätoimien suunnitelma on lähes kaikissa Hinku-kunnissa joko valmiina tai tekeillä. Kaikissa suunnitelmissa on mukana tieliikenteen päästöt, myös kulutussähkön käyttöön tai lämmitykseen liittyvät toimet ovat useimmissa suunnitelmissa mukana.

Reilu puolet kunnista sisällytti maatalouden päästöt ilmastosuunnitelmaan mukaan. Suurin osa kunnista oli sisällyttänyt ilmastosuunnitelmiin mukaan ilmastotyötä myös päästöjä laajemmin kattaen maankäyttösektorin, rakentamisen, hankinnat tai kestävän ruoan kokonaisuuksia. Reilussa puolessa suunnitelmissa oli mukana myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Kyselyyn vastasi noin puolet Hinku-kunnista.

Verkostoitumista, vertaistukea, viestintää ja vuorovaikutusta kaivataan

Esityksissä käytiin läpi päästölaskentaa ja maankäyttösektorin päästövähennys- ja nielun vahvistamistoimia sekä puhuttiin Hinku-verkoston merkityksestä ja muutostarpeista.

Keskusteluryhmissä päällimmäisiksi aiheiksi nousivat tarve temaattisille työpajoille ja tilaisuuksille sekä kaltaisten kuntien tiiviimpi verkostoituminen Hinku-verkoston sisällä.

Vertaistuen kannalta on tärkeää viestiä laajemmin onnistumisista, mutta myös haasteista ja epäonnistumisista. Viestintää ja asiantuntijatukea kaivataan erityisesti poliitikkojen suuntaan. Myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten kanssa kaivataan lisää.

Hinku-verkoston kevätpäivän ohjelma ja esitykset


  • Tulosta sivu