Lahden kaupunki tuo energiatehokkuutta korjausrakentamiseen – tutustu uusiin videoihin

Uutinen 26.4.2022 klo 8.48
© Lahden Talot

Lahden kaupunki etsii vähähiilisiä ratkaisuja asuinkerrostalojen ja rivitalojen peruskorjaushankkeiden suunnitteluun. Lahden Taloissa myös toteutetaan konkreettisia ilmastotoimia osana rakennusten kunnostusta. Työtä tehdään osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanketta.

Lahden Talojen peruskorjauskohteissa selvitetään, miten olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä voidaan alentaa kustannustehokkaasti. Hankkeessa seurataan kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia remontointi- ja jälkikäteisasennustoimia sekä tarjotaan asukkaille energianeuvontaa.

”Lahden Talojen kiinteistöjen energiankulutuksesta on olemassa tarkat mittaustiedot. Jokaisen yksittäisen toimenpiteen vaikutuksia mitataan ja vuoden seurantajakson lopulla tiedetään, kuinka arvioidut energiasäästöt todellisuudessa toteutuvat. Näin pystytään luotettavasti laskemaan toimenpiteiden vaikutukset hiilidioksidipäästöihin”, kertoo ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen Lahden kaupungilta.

Valituissa kiinteistöissä selvitetään muun muassa vedenkulutuksen vähentämistä, jäteveden hukkalämmön talteenottoa, uusiutuvan energian käyttöä ja tehostetun energianneuvonnan vaikutusta energiankulutukseen.

Korjausrakentamisen energiaopit jakoon

Lahden kaupunki toimii esimerkkinä myös muille. ”Haluamme tuottaa tietoa, joka toimii tukena muiden taloyhtiöiden ja asuinkiinteistöjen remontteja suunniteltaessa. Näytämme konkreettisten esimerkkien avulla, että korjausrakentaminen voi olla sekä taloudellisesti kannattavaa että vähentää samalla ilmastopäästöjä. Lahden Talojen kiinteistökanta on hyvin samanlaista kuin muuallakin maassa, mikä helpottaa kerätyn tiedon yleistämistä kaikkialle Suomeen”, muistuttaa Rahkonen.

Lahden kaupunki on toteuttanut neljä videota rakentamisen energiaratkaisuista hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Videoissa käsitellään lämmityksen säätöratkaisuja, vedensäätöratkaisuja, lämpöpumppuja ja jäteveden lämmön talteenottoa. Videoissa kerrotaan lyhyesti järjestelmien teknisestä toteutuksesta sekä vaikutuksista energiankulutukseen.

Tutustu videoihin

Lämmityksensäätöratkaisut (YouTube) 

Lämmitys vie noin 65 prosenttia asumisen energiatarpeesta ja on yksi taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Lämmityksensäätöjärjestelmä seuraa asumisolosuhteita reaaliaikaisesti. Sen avulla voidaan tasata asumisolosuhteita sekä säästää energiaa. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen uusittiin lämmityksensäätöjärjestelmä. Investointi oli nopea toteuttaa ja se osoittautui edulliseksi.

Vedensäästöratkaisut (YouTube)

Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 prosenttia asumisen energiatarpeesta. Talousveden tuotanto kuluttaa paljon energiaa. Asuinrakennuksen vedenkulutusta on mahdollista pienentää merkittävästi vesikalusteita huoltamalla ja uusimalla. Lahdessa sijaitsevassa kohteessa analysoitiin rakennuksen käyttövesijärjestelmä ja vaihdettiin vesikalusteet. Toimenpiteiden kustannukset säästettiin nopeasti takaisin vesi- ja lämmitysenergialaskuissa.

Lämpöpumput (YouTube)

Asuinrakennusten tilojen ja käyttöveden lämmittäminen vie yli 80 prosenttia asumisen energiatarpeesta. Lämpöpumppujen avulla tilojen ja käyttöveden lämmityksessä voidaan hyödyntää niin maahan ja ilmaan auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa kuin poistoilman tai jäteveden hukkalämpöä. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen asennettiin ilmavesilämpöpumppujärjestelmä taloyhtiön öljylämmityksen rinnalle.

Jäteveden lämmöntalteenotto (YouTube)

Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 prosenttia asumisen energiatarpeesta. Suurin osa tästä energiamäärästä päätyy jäteveden mukana viemäriverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenotto on mahdollista toteuttaa tarkoitusta varten suunnitellulla, rakennuksen viemärilinjaan liitettävällä lämmönvaihtimella. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen toteutettiin lämmönvaihtimen asennus.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen, Lahden kaupunki, etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh. 044 482 6646

  • Tulosta sivu