Hukka- ja ympäristölämmön kasvun esteet ja edistämiskeinot kaukolämpöverkoissa

Canemure-hankkeen yksi tehtävä on tutkia merkittävien päästövähennystoimien kasvun esteitä ja skaalauskeinoja. Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) toteutettiin 11/2020-12/2021 aikana toimintatutkimus, joka tähtää hukka- ja ympäristölämmön hyödyntämisen kasvattamiseen kaukolämpöverkoissa. Kaukolämpö aiheuttaa liikenteen ja maatalouden ohella suurimman osan kuntien kasvihuonekaasupäästöistä.

Tutkimuksessa selvitettiin hukka- ja geolämmön hyödyntämisen esteitä erityisesti kaukolämpöyhtiöiden näkökulmasta. Samalla tarjonnan esteitä selvitettiin jätevesiyhtiöiden, konesaleja omistavien yritysten ja isojen kiinteistönomistajien näkökulmasta. Päämääränä oli luoda yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ratkaisumalleja esteiden poistamiseksi ja tunnistaa keinoja, joilla hukka- ja geolämmön hyödyntämistä voidaan vauhdittaa.

Yhteistyötä varten perustettiin ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumi. Yhteistyöryhmä auttoi tunnistamaan ja arvioimaan kasvun esteitä sekä niihin kehitettäviä ja kokeiltavia ratkaisumalleja. Syke koordinoi foorumia tutkimuksen ajan 11/2020-12/2021.

Julkaisut ja osaselvitykset

Ajankohtaista

Lisätietoja

Tutkimustiimin edustajat:

  • Erityisasiantuntija ja yhteistyöfoorumin vetäjä Karoliina Auvinen, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Canemure-hankkeen vetäjä, erikoistutkija Laura Saikku, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 17.11.2020 klo 17.01, päivitetty 6.4.2023 klo 13.01

  • Tulosta sivu