Ilmastoviestintä

Ilmastoviestintä on viestintää ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista kuten ilmastoteoista ja ratkaisuista sekä ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Kunta viestii ilmastoasioista etenkin paikallisella tasolla kuntalaisille, alueen yrityksille ja vierailijoille. Ilmastoviestintä on myös osa kansallista ja kansainvälistä keskustelua aiheesta. 

Jotkut teot puhuvat puolestaan, mutta useat ilmastoteot ovat näkymättömiä. Kun kunta esimerkiksi asentaa rakennusten katoille aurinkopaneeleja tai vaihtaa vihreään sähköön, harva saa tietää teosta, ellei siitä erikseen kerrota, sillä pistorasiasta tulee sähköä kuten aina ennenkin. Ilmastoviestintä onkin ehdottoman tärkeää, jotta tehty työ tulee nähdyksi.

Kun teoista viestitään ja kunta itse näyttää esimerkkiä asukkaille, alueen yrityksille ja muille toimijoille, voi se toimia sysäyksenä, joka saa muutkin toimimaan. Esimerkiksi vähäpäästöisten liikkumismuotojen ja niihin mahdollistavan infran kehittämiseen tehtyjen investointien teho lisääntyy, jos niistä viestimällä saadaan ne tehokkaammin käyttöön. Onnistuneista ilmastoteoista kertominen voi innostaa yhä enemmän eri tahoja mukaan ilmastotalkoisiin ja näin jouduttaa kunnan matkaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteenveto Hinku-kuntien ilmastoviestintää ja -brändiä koskevasta tutkimuksesta

Julkaisuja ja oppaita

Tutkimus Hinku-kuntien ilmastoviestinnästä ja -brändistä

Muita julkaisuja ja oppaita

Kuntien ilmastoviestinnän haasteet & hyödyt-webinaarin (26.1.2021) alustukset

Julkaistu 27.10.2021 klo 17.47, päivitetty 11.4.2023 klo 11.04
  • Tulosta sivu