Kirjallisuutta metsäbiomassan korjuun ilmastovaikutuksista

Tutustu metsäbiomassan korjuun ilmastovaikutuksia käsittelevään tutkimustietoon teemoittain.

Vertailutilanteen johdonmukainen valinta

Suomen metsien käytön nielu- ja substituutiovaikutusarvioita

Pääte- ja harvennushakkuiden nieluvaikutusarvioita

Metsäbioenergian tuotannon ilmastovaikutusarvioita

Kasvihuonekaasujen raportoinnista ja laskennasta YK:n ilmastosopimukselle

Koonnut ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus (Syke).

Julkaistu 17.3.2021 klo 7.49, päivitetty 11.4.2023 klo 11.06

  • Tulosta sivu