Den första sommaren av citycykelpiloten i Hyvinge var framgångsrik trots coronan

Nyhet 02-08-2021 kl. 13.51
 

Målet för Hyvinge stad i Canemure-projektet är att främja koldioxidfattiga rörlighetslösningar. Staden som ingår i Hinku- och Fisu-kommunerna har också ett eget program för hållbar rörlighet fram till år 2030. Konkreta åtgärder omfattar stadens pilotprojekt med gemensamma cyklar och citycyklar.

”Vårt tvååriga citycykelpilotprojekt startade i april, men det föregicks av ett försök med gemensamma cyklar med företag i regionen," säger Toni Jokela, trafikplanerare vid Hyvinge stad. Både Konecranes och Hyvinge sjukhus hade 10 gemensamma cyklar.

Citycyklar som passar alla på 20 stationer

Invånarna i Hyvinge hade 60 citycyklar till sitt bruk under hela sommaren. Starten skedde smidigt och med en låg tröskel. ”Därför valde vi bascyklar med tre växlar som passar alla och är lätta att underhålla”, säger Jokela.

Tjugo enkla cykelstopp med en betongsugga och en skylt som berättade om cyklarna ströddes runtom i centrum och i några tätorter. ”Det antogs att cyklingen skulle koncentreras mellan vissa tätorter och stadens centrum. Istället riktades nästan alla resor mot tågstationen.”

Hyvinge har 250 km cykelvägar, men antalet citycyklar var begränsat. Därför lämnades vissa tätorter avsiktligt utan stopp. Synpunkter söktes från stadens invånare och besvarades snabbt. ”Vi fick bland annat feedback om språkval och finska lades till i appen under sommaren”, säger Jokela.

Varje månad tog tjänsteleverantören för citycyklar också fram en rapport om hur många resor som hade gjorts, vilka som var de mest populära hållplatserna och på vilka ställen användarna sökte om hållplatser, även om det inte fanns någon. ”Under sommaren utökades antalet hållplatser till 24 och ett av de nya hållplatserna blev S-Market Vehkoja, enligt invånarnas önskemål.”

På vissa ställen var populariteten hos cyklarna en överraskning för Jokela. ”Till exempel finns det inte längre ens en butik i tätorten Talvisilta, och ändå var det den mest populära hållplatsen under ett par månader. Å andra sidan fanns det vissa tätorter som uppskattades bli livliga, där cyklarna i själva verket användes endast ett par gånger.”

Det fanns också skillnader i hur hållplatserna användes. En av de mest använda hållplatserna var bostadsområdet Kirjavatolppa, två kilometer från stadens centrum. ”Trafiken till området var dock enkelriktad: det var mycket cykling in i området, men endast lite i den andra riktningen.”

Framgångsrikt försök trots corona

På grund av coronan är timingen för piloten inte optimal. Människorna har rört sig lugnare än vanligt och avsaknaden av evenemang i städerna återspeglades i användningen av cyklar. Trots detta är nöjd med resultatet av den första sommaren. ”Antalet användare ökade under hela sommaren, och i slutet av juli gjorde varje cykel i genomsnitt en resa om dagen.”

Det var också ett gott tecken på att man i april hyrde ut cyklarna mest för en engångsavgift, men senare för en säsongsavgift. ”De första användarupplevelserna var bra”, säger Jokela. En annan positiv aspekt var att endast en cykel utsattes för vandalism under hela säsongen.

Härnäst planerar Hyvinge för den kommande sommaren, då insamlingen av återkoppling fortsätter. ”Stationerna ska utformas så att de ser mer permanenta ut, och om vi får företagen att engagera sig kommer antalet hållplatser och cyklar att öka”, säger Jokela.

År 2021 ska Hyvinge stad också konkurrensutsätta citycykelsystemet. Samtidigt funderar man på elcyklar. ”De kan vara en logisk lösning för byacentrum som ligger längre bort.”

Mer om temat


  • Skriv ut sidan