Gå till innehållet

Nyheter

RSS
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020 16-08-2021 9.07
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
Den första sommaren av citycykelpiloten i Hyvinge var framgångsrik trots coronan 02-08-2021 13.51
Målet för Hyvinge stad i Canemure-projektet är att främja koldioxidfattiga rörlighetslösningar. Staden som ingår i Hinku- och Fisu-kommunerna har också ett eget program för hållbar rörlighet fram till år 2030. Konkreta åtgärder omfattar stadens pilotprojekt med gemensamma cyklar och citycyklar.
Investeringar i förnybar energi har en betydande inverkan på ekonomin inom landskapen 02-08-2021 13.41
Enligt en utredning av Finlands miljöcentral har investeringar i förnybar energi, förutom utsläppsminskningar, en betydande positiv inverkan på ekonomin i landskapen. Ju större inverkan på ekonomin i landskapen, desto fler produkter och tjänster i samband med energiinvesteringar kan köpas inom landskapet.
Ett nytt verktyg för kommunerna att styra sina insatser för utsläppsminskning 02-08-2021 11.56
Finlands miljöcentral har publicerat ett nytt planeringsverktyg för att minska växthusutsläppen som stöder kommunernas och regionernas klimatarbete.
Staden Lojo beräknar koldioxidavtrycket för husen på bostadsmässan 02-08-2021 11.36
Lojo har beslutat att beräkna koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket för husen på bostadsmässoområdet. För beräkningen har man tillgång till miljöministeriets uppdaterade version av metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Den omfattande reformen av markanvändnings- och bygglagen gör det obligatoriskt att beräkna koldioxidavtrycket hos byggprojekt senast 2025.
Kajanaländsk biogasproduktion och återvinning av avfall utvecklas i Puolanka 02-08-2021 11.19
Puolanka blev den första kommunen i Kajanaland som anslöt sig till nätverket för Hinku-kommuner i december 2020. Puolanka är också med i energieffektivitetsavtalet 2017–2025. I bakgrunden ligger den lilla kommunens beslutsamma mål att bygga hållbar energiproduktion och avfallshantering i Kajanaland.
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 5,5 procent år 2019 31-05-2021 8.46
Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp minskat med 5,5 procent år 2019 jämfört med föregående år.
Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation 06-04-2021 10.05
Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn. 
Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande 01-03-2021 10.15
I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Betydande klimatfördelar genom smarta lösningar inom markanvändning 21-12-2020 12.57
Kommuner och landskap kan minska sina klimatutsläpp och förstärka kolsänkor genom klimatvänliga praxis inom jordbruk och skogsbruk samt genom markanvändningslösningar. De nyaste Best practices-publikationerna i Canemure-projektet samlar ihop goda praxis inom markanvändningssektorn.
  • Skriv ut sidan