Klimatavtrycket stöder bedömningen av de offentliga upphandlingarnas klimatkonsekvenser

Nyhet 14-07-2020 kl. 13.52
© Joe Beck/Unsplash

Metoden som Europeiska kommissionen utvecklat för produkternas miljöavtryck används för att bedöma produktens miljökonsekvenser under deras hela livscykel. Metoden borde utnyttjas även för att utreda offentliga upphandlingars klimatkonsekvenser, föreslår Finlands miljöcentral i en ny utredning.

”Miljöavtrycket dvs. PEF-kalkyleringsmetoden kan för närvarande anses vara den mest omfattande och nyaste metoden för att producera miljöinformation om produktens hela livscykel. Den ger närmare anvisningar än tidigare standarder och kalkyleringssätt om hur man modellerar produktens miljökonsekvenser”, säger forskare Johanna Suikkanen.

Finlands miljöcentral rekommenderar att en beräkning av koldioxid- eller miljöavtrycket enligt PEF-metoden förutsätts av aktörerna åtminstone vid avtal om offentliga upphandlingar. Den här praxisen förbereder även marknaderna inför en mer omfattande användning av metoden i framtiden. I Finlands regeringsprogram står att upphandlingslagen ska ändras så att klimat- och miljöavtrycket beaktas i upphandlingskriterierna vid upphandling som har betydande miljökonsekvenser.

”Städernas, kommunernas och samkommunernas samt statens upphandlingar och investeringar spelar en stor roll eftersom deras växthusutsläpp årligen är över 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, dvs. mer än 15 procent av Finlands konsumtionsbaserat kalkylerade utsläpp. Informationen om upphandlingarnas koldioxidavtryck skulle hjälpa de offentliga organisationerna att minska på klimatutsläppen och skapa marknader för koldioxidsnåla varor och tjänster”, säger utvecklingschef Ari Nissinen.

Exakta anvisningar för miljöbedömningen

I offentliga upphandlingar finns det ett behov av att jämföra olika produkter eller tjänster med varandra med hjälp av upphandlingen eller redan innan i marknadskartläggningen. Med miljöavtrycksmetoden kan man producera jämförbar information om produkternas miljöavtryck och med hjälp av den kan man räkna ut till exempel produkternas koldioxidavtryck.

”Det är viktigt att kommunerna får nya redskap för att beakta klimatfrågan i sin verksamhet. Inom Canemure-projektet har Helsingfors stad varit föregångare i utvärderingen av upphandlingarnas koldioxidavtryck. Ett mål med projektet är att sprida fungerande praxis för att dämpa klimatförändringen. Vi strävar aktivt efter att sprida läran från Helsingfors till andra kommuner i Finland”, säger Canemure-projektets ledare, specialforskare Laura Saikku vid SYKE.

Koldioxidsnåla offentliga upphandlingar kan främjas till exempel genom att utveckla kriterier för koldioxidavtrycket och främja koldioxidavtryckskalkyleringarna i samband med upphandlingsprocessen. Finlands miljöcentral producerade den nu publicerade rapporten tillsammans med Helsingfors stad. Helsingfors främjar koldioxidsnåla offentliga upphandlingar i Canemure-projektet. Tidigare har SYKE utrett miljöavtryckets konsekvenser bl.a. på den nordiska miljömarkeringen och annan integrerad produktpolitik.

Mer information

  • forskare Johanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 845, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • utvecklingschef Ari Nissinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 457, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Canemure-projektets ledare, specialforskare Laura Saikku, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0400 148 771, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • Skriv ut sidan