1,5 graders liv i städer: Lahtis, Uleåborg och Tammerfors

Nyhet 04-08-2022 kl. 11.08
Asúkkaiden valinnat

Tillsammans med Lahtis, Uleåborg och Tammerfors städer samt 12 stadsbor undersökte Demos Helsinki hur klimatmålet på 1,5 grader kan uppnås även med en urban livsstil.

Genom D-mats Klimatpussel planerade de deltagande stadsborna förändringar i sina dagliga liv som skulle minska deras koldioxidavtryck till nära 2,5 ton koldioxid, som anses vara en hållbar nivå, till 2030.

Det är möjligt för många att göra ändringar som minskar koldioxidavtrycket

Stadsbor som deltog i experimentet ansåg att det skulle vara ganska lätt att minska utsläppen inom boende, konsumtion och matval.

Den största svårigheten att minska utsläppen för alla inblandade gällde fritiden. Alternativen till flygresor ansågs vara besvärliga, och äktfinskt stugliv är starkt kopplat till bilism och det ökande behovet av energi.

Staden tar hand om en del av invånarnas utsläppsminskningar

I den offentliga debatten kan åtgärder för att minska det egna koldioxidavtrycket ha setts som en minskning av det egna livsrummet eller av valfriheten. Utredningen visade att det inte bara finns ett sätt att leva 1,5 graders liv, utan att det finns många typer av hållbara livsstilar.

Det stora koldioxidavtrycket i bostäder är lättare att minska om det finns tillräckligt med förnybar el och värme till ett överkomligt pris. Förutom elektrifiering av trafiken kräver en minskning av utsläppen från bilism effektiv kollektivtrafik och ett högklassigt nätverk av gång- och cykelvägar.

Städerna kan visserligen inte direkt påverka flygturismens klimatbelastning, men de kan förbättra stadsmiljön genom att erbjuda lokala, högklassiga och koldioxidsnåla fritidsmöjligheter.

Ändringarna i produktionen av till exempel fjärrvärme och övergången till kollektivtrafikmedel med lägre koldioxidutsläpp kommer att minska fotavtrycket nästan automatiskt. Beslutsfattarna och städerna har ett särskilt ansvar i att stödja val som främjar en hållbar livsstil och fatta beslut som minskar stadsbornas koldioxidavtryck.

”Lahtisbornas koldioxidavtryck har redan minskat tack vare förnybar fjärrvärme. Spårvagnen som började trafikera i Tammerfors har diversifierat kollektivtrafiken, och cykelbanorna i Uleåborg gör det betydligt lättare att röra sig i staden med muskelkraft. De utsläppsminskningar som krävs enligt klimatmålet på 1,5 grader kan bara uppnås genom en gemensam insats av politiker, företag och privatpersoner”, säger konsulten Otso Sillanaukee från Demos Helsinki som utförde utredningen.

Tio familjer är med i Canemure-delprojektet

I Hinku-kommunerna Pyhäjärvi och Tyrnävä i Norra Österbotten startar ett Canemure-delprojekt som lockar familjer att delta i 1,5 graders experimentet. I delprojektet riktas försök för hållbar vardag till exempelvis kommuninvånarnas ökade användning av förnybar energi och för en förbättrad energieffektivitet i hemmen.

Fyra familjer deltar från Pyhäjärvi och sex från Tyrnävä. Workshopparna startar denna vecka och resultaten kommer att finnas tillgängliga i slutet av april.

Delprojektet utlyste också en anbudsinfordran för gemensam upphandling av solkraftverk. Målet är att sänka tröskeln för kommuninvånarna att skaffa paneler. Upphandlingen torde ske under den kommande våren och sommaren.

Mer information: Konsta Joro, konstaaa.joro@iilaakso.fi

Resultat av Demos projekt:

Mer information

  • Demos Helsinkis pressmeddelande ”1,5 asteen elämää kaupungeissa: 12 tarinaa hiilijalanjälkeä pienentävistä muutoksista” (på finska)
  • Lahtis: Päivi Sieppi, miljörådgivningschef, tfn 050 559 4090, paivi.sieppi@lahti.fi
  • Uleåborg: Leena Tuuri, miljöchef, tfn 044 703 6730, leena.tuuri@ouka.fi
  • Tammerfors: Laura Inha, utvecklingschef, tfn 040 801 6035, laura.inha@tampere.fi
  • Stiftelsen Kestävä Lahti: Programchef Saara Vauramo, tfn 044 7161585, saara.vauramo@lahti.fi
  • Demos Helsinki: Otso Sillanaukee, tfn 050 544 5922, otso.sillanaukee@demoshelsinki.fi
  • D-mat: Michael Lettenmeier, tfn 040 541 2876, michael@d-mat.fi

  • Skriv ut sidan