Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen!

Nyhet 13-02-2023 kl. 8.53

Finlands miljöcentral SYKE har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare.

Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller regelbundet använder ett fritidshus i Finland.

Undersökningen fokuserar på situationen 2022–2023. Forskarna är särskilt intresserade av energikrisens effekter på stuglivet. Med tanke på stuglivets koldioxidavtryck är nyckelfaktorer till exempel stugans utnyttjandegrad, energilösningar och energiförbrukning, utrustningsnivå och resor till och från stugan.

Utöver en helhetsbild av stuglivets koldioxidavtryck kommer projektet att ta fram exempelberäkningar för olika stugor och sätt att minska stuglivets koldioxidavtryck.

Projektet kommer också att ge upphov till olika verktyg som stugägare kan använda för att bedöma sitt eget koldioxidavtryck. Verktygen hjälper också med medborgarrådgivning gällande stugliv.

Forskningsprojektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet och genomförs i samarbete med Skärgårdsdelegationen, Fritidsboendes förbund rf och Finlands Egnahemsförbund rf.

Projektets webbsida

Mer information

Specialforskare Marja Salo, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1131, fornamn.efternamn@syke.fi


  • Skriv ut sidan