Kunskap om koldioxidavtrycket stöder klimatsmarta upphandlingar

Nyhet 04-08-2022 kl. 11.42
© Helsingfors stad

Helsingfors stad är en betydande upphandlare i Finland. Varje år använder staden cirka 4 miljarder euro i upphandling av och investering i varor och tjänster. På senare tid har upphandlingens klimatpåverkan och potential att minska utsläppen blivit en del av de offentliga aktörernas klimatpolitik. Upphandlingens betydelse för klimatarbetet betonas bland annat av att de direkta utsläppsminskningarna, till exempel inom energiproduktionen, går snabbt framåt och därmed ökar andelen indirekta utsläpp.

Information om utvecklingen av beräkningsmetoder

Som en del av Helsingfors stads strävan efter koldioxidneutralitet genomförde Canemure-projektet en utredning om tillämpningen av koldioxidavtrycket vid offentliga upphandlingar. Syftet är att hjälpa upphandlare att förstå vilken roll beräkningen av koldioxidavtrycket har och vilka möjligheter och utmaningar den medför för att fastställa klimatkriterier för upphandling. I utredningen undersöks bakgrunden, beräkningsmetoderna och framtidsutsikterna för beräkningen av koldioxidavtrycket i tre kategorier: 1) inom husbyggande, 2) inom infrastrukturbyggande och asfaltering, och 3) inom upphandling av livsmedel och matservicetjänster. Utredningens slutsatser kan emellertid också tillämpas generellt på andra upphandlingssektorer.

Uppskattningen av koldioxidavtrycket hjälper göra klimattåliga val

En av utredningens viktigaste slutsatser är att beräkningen av koldioxidavtrycket i sig ännu inte går särskilt långt för att uppnå målen. Det är därför viktigt att beakta klimatmålen och förstå betydelsen av klimatpåverkan i varje upphandlingskategori separat, att bedöma nyttan av befintliga beräkningsdata och att överväga i vilket skede av upphandlingen eventuella beräkningar behövs. Uppskattningen av koldioxidavtrycket och fastställandet av klimatmålen måste vara en integrerad del av upphandlingshanteringen och utvecklingen av upphandlingarnas ansvarsfullhet i vidare bemärkelse.

Utbyte av erfarenheter från Canemure-projektet

Erfarenheterna från Canemure-projektet och utredningen kommer att kopplas till utbildningar som anordnas för stadens upphandlingsexperter enligt branschens önskemål. Utvecklingen av beräkningen av koldioxidavtrycket inom bygg- och livsmedelsupphandling kommer aktivt att följas upp, och målet är att skapa gemensamma minimikriterier för matservicetjänsterna i hela staden under 2022.

Tips för klimattåliga livsmedels- och byggnadsrelaterade upphandlingar:

  • Följ upp upphandlingsobjektets utvecklingsarbete för att bedöma klimatpåverkan
  • Öva och öka förståelsen för användningen av beräkningen av koldioxidavtrycket
  • Utnyttja resultaten av beräkningen av koldioxidavtrycket i liknande projekt
  • Dela dina klimatsmarta exempel.

Bekanta dig med Canemure-projektets publikationer och upphandlingsexempel i Helsingfors klimatåtgärder och via länken nedan:

Rapport (PDF): Hiilijalanjäljen soveltaminen julkisissa hankinnoissa – Selvitys laskentamenetelmien kehitystyöstä rakentamisessa ja ruokahankinnoissa (på finska)

Nyhet på Helsingfors stads webbplats (på finska)

Mer om temat:


  • Skriv ut sidan