Lovisa anslöt sig till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku)

Nyhet 15-05-2023 kl. 13.18

Lovisa stad meddelar (15.5.2023)

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 15.3.2023 om att gå med i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun, Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa). Som ett resultat av detta förbinder sig Lovisa stad att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007. Enligt Lovisa stads strategi 2022–2025 är målsättningen att staden ska vara kolneutral år 2035.

Lovisa stads ledningsgrupp beslöt 8.5 att ledningsgruppen i fortsättningen även kommer att fungera som Hinku-arbetsgrupp. En av stadens första Hinku-åtgärder blir att ansluta sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.

– Klimatarbetet berör hela stadsorganisationen, och stadens miljöledarskap bör axlas av den högsta ledningen, konstaterar ekonomidirektör Fredrik Böhme.

Två detaljplaneändringar som gäller installation av solenergifält i Lovisa är redan anhängiga, och en ytterligare plan att bygga två solkraftverk i industriell skala behandlas i stadsfullmäktige inom kort. På våren anslöt sig staden dessutom till föreningen Suomen Vetylaakso ry. Föreningen är en samarbetsorganisation som främjar affärsverksamhet inom förnybar energi och vätgasekonomi i Finland, särskilt i östra och sydöstra Finland.

– Dessa exempel understryker betydelsen av samarbete mellan stad och företagsliv då det gäller klimatarbetet. Den gröna omställningen bör också ses som en möjlighet för livskraften och ekonomin i Lovisa stad, säger livskraftsutvecklare Petri Paimander.

Nätverket bidrar med ömsesidigt stöd och god praxis

Hinku-nätverket drivs av Finlands miljöcentral. Enligt en utredning som Finlands miljöcentral låtit genomföra har utsläppen i Hinku-kommunerna minskat med i genomsnitt 26 procent sedan 2007. I de kommuner som hör till Hinku-nätverket är klimatutsläppen i medeltal 3,1 procent lägre än vad de skulle vara utan medlemskap. Merparten av Hinku-kommunerna upplever att deras nätverksmedlemskap har effektiverat deras klimatarbete.

Vad är Hinku?

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. Hinku-nätverket delar information om bästa praxis för att dämpa klimatförändringen. Nätverket stöder även kommunernas klimatarbete och skapar efterfrågan för klimatvänliga produkter och tjänster.

Mer information

Lovisa stads Hinku-kontaktperson: Miljöchef Heidi Lyytikäinen tfn 0440 555 373, heidi.lyytikainen@loviisa.fi

Forskningsingenjör Jyrki Tenhunen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 16 90, fornamn.efternamn@syke.fi


  • Skriv ut sidan