Restaurangservicen i Helsingfors nya stadsmiljöhus konkurrensutsattes med klimatmålen som prioritet

Nyhet 04-08-2022 kl. 11.26
© Palmia

Helsingfors stad har identifierat upphandlingar inom matservicetjänsterna som ett område där staden kan främja ett hållbart matsystem och minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Som en del av Canemure-projektet konkurrensutsatte Helsingfors restaurangservicen i det nya stadsmiljöhuset med tanke på klimataspekterna.

I och med att det nya stadsmiljöhuset blev färdigt, kommer tjänster i olika delar av stadsmiljösektorn att flyttas under samma tak. Cirka 1 500 arbetare inom stadsmiljöbranschen flyttar in i byggnaden.

”Vi ville utveckla matserviceproduktionen i de nya lokalerna i enlighet med stadens mål om koldioxidneutralitet. Vi hoppades att tjänsteleverantören skulle vara en ansvarsfull banbrytare som är medveten om tjänstens miljö- och klimatpåverkan, tar hänsyn till den i sin verksamhet och kommunicerar sina ansvarsfulla val till sina kunder”, säger projektkoordinator Miia Herzon från Helsingfors stad.

Tydliga krav på klimatvänlighet vägledde upphandlingsprocessen

Stadens vilja angavs tydligt i tjänstebeskrivningen för upphandlingen av miljöhusets restaurangtjänst. Den utvalda tjänsteleverantören var skyldig att följa de kriterier för hållbarhet och klimatvänlighet som definierades i upphandlingen och att minska sitt koldioxidavtryck.

Kriterierna omfattade bland annat kvantiteten och kvaliteten av vegetariska och veganska matalternativ, klimatvänliga råvaror, att kunna spåra köttets ursprung, säsongsbetonade råvaror och minskning av matsvinn.

Dessutom var tjänsteleverantören skyldig att kommunicera ansvarsfulla och näringsmässigt förnuftiga val till restaurangens kunder.

Restaurangtjänstens koldioxidavtryck följs upp

Resultatet av anbudsförfarandet var tillfredsställande och en ansvarig aktör valdes som leverantör av restaurangtjänsten. Igångsättningen av restaurangverksamheten försvårades emellertid av coronapandemin, som ledde till att verksamheten påbörjades gradvis.

”Även om restaurangens försäljning under coronatiden har varit betydligt lägre än vanligt har personalen på stadsmiljöhuset och även utomstående kunder börjat använda restaurangen på ett bra sätt”, säger Herzon.

Under restaurangtjänstens avtalsperiod kommer Helsingfors att ta reda på restaurangtjänstens koldioxidavtryck med hjälp av tjänsteleverantören. I utredningen används matservicetjänsternas koldioxidavtryckräknare som utvecklats av Finlands miljöcentral. Efter beräkningen kommer de nödvändiga målen, åtgärderna och övervakningen av dem att överenskommas för att utveckla restaurangtjänsten och minska dess koldioxidavtryck.

Mer om temat

Mer information

  • projektkoordinator Miia Herzon, Helsingfors stad, fornamn.efternamn@hel.fi, tfn 09 3104 2138

  • Skriv ut sidan