Regionalt samarbete med intressentgrupper

Det regionala samarbetsnätverket främjar åtgärder för att dämpa klimatförändringen samt verkställandet av de nationella energi- och klimatstrategierna i kommunerna och landskapen. Inom Canemure-projektet sker regionalt arbete i sju landskap: Södra Karelen, Birkaland, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

De regionala samarbetsgrupperna främjar klimatåtgärderna

De regionala samarbetsgrupperna består av de centrala instanserna som dämpar klimatförändringen. Arbetsgruppernas viktigaste uppgifter är att vara katalysatorer för konkreta verksamheter, de skapar nya FoU-projekt och initiativ samt uppmuntrar lokala företag, kommuner och medborgare till att skapa nya miljövänliga verksamhetssätt som samtidigt ökar det regionala välbefinnandet. Syftet är att öka kännedomen och påverka områdets beslutsfattande.

De regionala samarbetsgrupperna främjar klimatåtgärderna i tätt samarbete med intressentgrupperna. Arbetsgrupperna stöder projekt som genomförs i områdena och utnyttjar projektens resultat tillsammans med Canemure-sakkunnignätverket.

Arbetsgrupperna sammanträder fyra gånger om året. En avlönad regional koordinator arbetar som stöd för arbetsgruppen.

Områdenas vägkartor styr klimatarbetet

Inom Canemure-områdena utarbetas regionala vägkartor för att dämpa klimatförändringen. Med hjälp av kartorna främjas det målinriktade arbetet för att minska klimatutsläppen. De första versionerna av vägkartorna stod klara hösten 2020 och våren 2021.

Under 2019 och 2020 har områdenas utgångsklimatutsläpp beräknats per kommun. Man samlar även in och analyserar information om kostnadseffektiva och duplicerbara utsläppsminskningsåtgärder och sammanställer informationen om planerade och fastställda åtgärder. Till sist planerar och väljer man ut åtgärderna för vägkartan i samarbete med områdenas intressentgrupper under 2021.

Regionkoordinatorer

Södra Karelen

Birkaland

Norra Österbotten

Päijänne-Tavastland

Satakunta

Nyland

Egentliga Finland

Publicerad 31-07-2020 kl. 10.33, uppdaterad 03-05-2021 kl. 11.16
  • Skriv ut sidan