Kommunernas och städernas förbrukningsbaserad växthusgasutsläpp

Finlands Miljöcentral (Syke) har beräknat mängden och utvecklingen av förbrukningsbaserad klimatutsläpp för alla kommuner i Finland under 2005–2022. Utsläppen har för första gången beräknats med en ny, enhetlig beräkningsmetod för alla kommuner. I fortsättningen kommer resultaten att uppdateras årligen.

Växthusgasutsläpp per sektor i Finland 2005–2022

Ennakkotiedot_päästötiedot_2022_SV_infografiikka 1
Växthusgasutsläpp per sektor i Finland 2005–2022.  © Syke

Nedladdningsbart material (på finska)

Publicerad 22-11-2022 kl. 9.55, uppdaterad 30-11-2023 kl. 12.35
  • Skriv ut sidan