Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 1.8.2018 klo 9.00

Elokuu 2018

PohjoisKarjala Hinkupalkinto
Kehittämispäällikkö Eira Varis, projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, erikoistutkija Johanna Niemistö ja maakunnan johtaja Risto Poutiainen. © Alexandra Riki

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on valittu elokuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi. Maakuntaliitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi, tukenut kuntien ilmastotyötä ja edistänyt kestävää liiketoimintaa alueellaan.

Pohjois-Karjala on Suomen ensimmäinen maakunta, joka on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon tavoittelemaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Karjala on ainutlaatuinen alue, sillä Hinku-kunnat kattavat yli 80 prosenttia maakunnan pinta-alasta ja 84 prosenttia väestöstä. Tällä hetkellä Hinku-verkostossa on mukana jo yhdeksän Pohjois-Karjalan kolmestatoista kunnasta.

”Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rooli ilmastotyössä on ollut ratkaiseva. Ilman liiton vahvaa panostusta ja hyvää yhteistyötä kuntien kanssa ei näin laajaa sitoutumista ilmastonmuutoksen hillintään olisi saavutettu. Pohjois-Karjalalla on nyt hyvät lähtökohdat saada kilpailuetua ponnistellessaan jo etuajassa kohti hiilineutraalisuutta”, tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Merkittäviä päästövähennyksiä ja yhteistyötä kestävän maakunnan eteen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt alueellaan tehokasta ilmastotyötä. Se on kannustanut kuntia ja muita maakunnan toimijoita lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Liitto on myös levittänyt hyviä käytäntöjä ja edistänyt cleantech-yritystoimintaa. Lisäksi maakuntaliitto on aktiivisesti levittänyt tietoa hiilineutraalien kuntien verkostosta Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sekä kansainvälisesti.

”On ollut hienoa huomata, kuinka sitoutuneita Pohjois-Karjalan kunnat ja kehittämisorganisaatiot ovat ilmasto- ja energiatavoitteisiinsa. Hinku-toiminnan kautta olemme päässeet testaamaan uudenlaisia toimintatapoja, kuten yhteishankintoja, joiden kautta myös kotitaloudet ovat lähteneet mukaan. Ilman tätä työtä ei saavutettuihin päästövähennyksiin olisi ylletty”, projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta sanoo.

Pohjois-Karjalan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuosina 2007-2015 merkittävästi, keskimäärin 27 prosenttia. Eniten päästöt ovat vähentyneet Kiteellä ja Lieksassa, joissa molemmissa vähennys on ollut 36 prosenttia. Toiseksi eniten päästöjä ovat vähentäneet Joensuu ja Outokumpu, joiden päästöleikkaus on 31 prosenttia. Pohjois-Karjalan Hinku-kuntia ovat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Tohmajärvi ja Valtimo.

Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Karjalassa monipuolista ilmastotyötä koordinoidaan Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa.


  • Tulosta sivu