Hinku-landskap

Hinku-landskapen förbinder sig tillsammans med områdets Hinku-kommuner att minska landskapets växthusutsläpp med 80 procent från nivån 2007 fram till 2030. Utsläppen beräknas enligt Hinku-beräkningsreglerna (inklusive utsläppskompensationer). Läs mer om förbrukningsbaserad utsläppsberäkningens metoder.

Fem landskap deltar i Hinku-nätverket:

  • Södra Karelen
  • Kymmenedalen
  • Birkaland
  • Norra Karelen
  • Päijänne-Tavastland

Landskapet kan ansöka om status som Hinku-landskap hos Finlands miljöcentral. Hinku-kommunernas invånarantal ska täcka minst 80 procent av landskapets invånarantal och landskapet ska tillsammans med Hinku-kommunerna förbinda sig vid hela landskapets utsläppsminskningsmål.

Landskapen har kunnat ansöka om att delta i Hinku-nätverket från november 2019. För att kunna bli Hinku-landskap förutsätts att Hinku-kriterierna som Finlands miljöcentral ställt upp uppfylls.

Publicerad 05-08-2020 kl. 8.27, uppdaterad 03-10-2023 kl. 13.32
  • Skriv ut sidan