Hinku-nätverket

Hinku_Maalahti_SV_11_2023
Karta över Hinku-nätverket. © Syke

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. Även landskap deltar i Hinku-nätverket.

Målet är en utsläppsminskning på 80 procent från nivån år 2007 fram till 2030

I Hinku-nätverket deltar redan nästan 100 Hinku-kommuner och fem Hinku-landskap som förbundit sig vid utsläppsmålet att minska sina konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån år 2007. Utsläppen beräknas enligt Hinku-beräkningsreglerna (inklusive utsläppskompensationer). Läs mer om förbrukningsbaserad utsläppsberäkningens metoder. Dessutom delar Hinku-nätverket information om bästa praxis för att dämpa klimatförändringen. Nätverket stöder även kommunernas klimatarbete samt skapar efterfrågan för klimatvänliga produkter och tjänster.

Hinku-nätverket uppstod i projektet Mot en koldioxidneutral kommun som leddes av Finlands miljöcentral. Hinku-nätverket fortsätter det arbete som inleddes inom projektet för att minska kommunernas klimatutsläpp, främja det lokala välbefinnandet och för att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar.

Nya kommuner, landskap samt företag inom energi- och klimatbranschen är alltjämt välkomna med i Hinku-nätverket. Deltagandet förutsätter att vissa Hinku-kriterier uppfylls.

Hinku-nätverket erbjuder sina medlemmar:

  • möjligheter att nätverka
  • informationsutbyte
  • stöd för beredning av separata projekt
  • utsläppsberäkningstjänster och -verktyg
  • kommunikationssamarbete
  • synlighet för företagens produkter och tjänster

Föreslå mottagaren av priset Hinku-gärning

Finlands miljöcentral belönar nästan varje månad exemplariska åtgärder för att minska utsläppen med månadens pris Hinku-gärning. Lämna in ditt föreslag!

Hinku_sv_päästötrendi
 
Publicerad 27-02-2021 kl. 12.26, uppdaterad 14-11-2023 kl. 9.43

  • Skriv ut sidan