Klimatdatabasen för byggande CO2data.fi

co2data.fi Rakentaminen

CO2data.fi-nättjänsten erbjuder opartiska data om vilka klimateffekter byggprodukter som används i Finland har såsom koldioxidavtryck och kolhandavtryck, materialeffektivitet samt återvinningsbarhet. Informationen gör beräkningen av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel enhetligare och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri.

Utsläppsdata om byggprodukter, processer och tjänster

Tjänsten innehåller genomsnittliga data för de vanligaste och mest typiska byggprodukterna, och tjänsten innehåller inga miljövarudeklarationer för enskilda produkter. Kärnan utgörs av uppgifter om byggprodukternas skadliga och nyttiga miljöeffekter, alternativ för återvinning och utnyttjande i slutet av livscykeln, mängden spill som uppstår på byggen samt den tekniska livslängden för produkter som byts ut ofta.

Dessutom innehåller databasen utsläppsdata för de vanligaste byggprocesserna och -tjänsterna, såsom transport, byggande och avfallshantering. Vid utgivningen innehåller databasen information om över 200 objekt.

Uppgifterna baserar sig på miljövarudeklarationer

Uppgifterna baserar sig på offentliga källor, huvudsakligen på miljövarudeklarationer för byggprodukter, utifrån vilka man har genomfört jämförelser, urval och beräkning av medelvärden tillsammans med experter inom byggproduktindustrin. Databasen betjänar särskilt yrkespersoner inom byggbranschen, såsom planerare, produkttillverkare och byggföretag, men uppgifterna är nyttiga för alla som är intresserade av byggandets klimateffekter, såsom forskare.

Utsläppsdata har sammanställts som enkla resultatsidor, och förutom dem kan man också bekanta sig med utförligare bakgrundsutredningar. Tjänsten är till en början tillgänglig på engelska, och kompletteras senare med innehåll på finska och svenska.

Finlands miljöcentral (Syke) svarar för upprätthållandet och utvecklandet av databasen på uppdrag av miljöministeriet.

Klimatdatabasen:

Tjänsten utvecklas fortfarande, lämna feedback:

Vad är det fråga om? Svar på vanliga frågor:

Innehåll och metoder:

Databasintegration:

Publicerad 04-03-2021 kl. 13.06, uppdaterad 31-03-2023 kl. 9.48
  • Skriv ut sidan