Verksamhetsmodeller för invånarsamarbete

Asukasyhteistyö

Det är viktigt för det kommunala klimatarbetets effekter att invånarna deltar i klimatarbetet. I bästa fall stöder arbetet även kommunens ekonomiska och sociala mål och främjar därmed en god vardag för kommuninvånarna.

På denna sida sammanfattas de verksamhetsmodeller för regionalt klimatsamarbete som finns tillgängliga för kommunerna och olika metoder att främja kommunernas invånarsamarbete. Syftet är att underlätta kommunernas klimatarbete genom att samla metoderna för invånarsamarbete på ett ställe för enkel replikering.

Energirenoveringar

Verksamhetsmodellerna påskyndar genomförandet av energirenoveringar i bostadsaktiebolag.

Belönande 50/50-energibesparingsmodell

Verksamhetsmodellen sparar på byggnadens energikostnader. Besparingarna kan användas till att förverkliga verksamhet som gläder alla eller till att göra upphandlingar.

Småhus från olja till förnybar energi

Verksamhetsmodellen gör det möjligt för kommunen att uppmuntra och hjälpa ägarna av oljeeldade småhus att byta uppvärmningsmetod. Arbetet utförs i samarbete med lokala intressentgrupper.

Smarta lösningar

Verksamhetsmodellen involverar invånarna i att bygga en fungerande stad tillsammans.

Klimatvänlig mat, minimera svinn

Med dessa verksamhetsmodeller kan matens klimatpåverkan och svinn minskas drastiskt.

Ner med trafikutsläpp

Med denna verksamhetsmodell uppmuntras kommunen att främja hållbar och hälsosam rörlighet för sina anställda och invånare.

Inlärningsunderlag och spel

Spel och inlärningsunderlag kan användas för att illustrera vad vardagliga utsläpp består av och hur de kan minskas enkelt. Spel kan också stimulera till diskussion och öka förståelsen för hur samhället fungerar.

Idétävlingar

Med idétävlingar som anordnas för invånarna kan man hitta fördomsfria lösningar på större och mindre utmaningar.

Publicerad 25-01-2022 kl. 15.43, uppdaterad 25-01-2022 kl. 15.43
  • Skriv ut sidan