Företagssamarbete

Ylävinjetti_Yritysyhteistyö

Arbetar du för ett företag som är intresserat av att samarbeta för att mildra klimatförändringarna och funderar över sätt att anpassa sig till en föränderlig verksamhetsmiljö? Eller arbetar du i en kommun som vill aktivera företag inom sitt område för att främja klimatförändringsarbetet?

Vi har på de här sidorna samlat tips, verktyg, praxis, motivation och annat stöd för att starta och upprätthålla ett nätverksliknande klimatsamarbete mellan företagen och kommunen. Vi hoppas att informationen ska tjäna kommunerna i att etablera och underhålla ett nätverk och stödja företag i klimatarbetet. En klimatneutral kommun behöver klimatneutrala företag.

Samarbete är en förutsättning för en levande kommun

Företag spelar en betydande roll i klimatarbetet genom innovation, förändringar i verksamhetsmetoder och deras värdekedjesamarbete. Lösningar för att mildra klimatförändringarna och främja en cirkulär ekonomi ger också företag en konkurrensfördel och nya marknader.

Kommunernas roll är att stödja företag genom att främja cleantech-marknaden och skapa en ansvarsfull innovationskultur och en stabil, förutsägbar och öppen verksamhetsmiljö. Att anta ett systemiskt förhållningssätt för att lösa klimatutmaningar kräver samarbete och kunskap om olika verksamhetsmiljöer.

Systematisk bedömning av de största klimatpåverkan under livscykeln och värdekedjan, att baserat på dessa sätta så ambitiösa mål som möjligt, genomförande av åtgärder, resultatuppföljning, bedömning av effektivitet och kommunikation är centrala delar i klimatarbetet.

Användning av material

Texterna, bilderna och animationerna på webbsidan är fria att använda. Informationen kan kopieras till kommunens eller SM-företagets egna webbsidor, bilder och annat kommunikationsmaterial. Vid ett större direktcitat eller användning av materialet hoppas vi att källan markeras (hiilineutraalisuomi.fi/yritysyhteistyo).

Innehållet på webbsidan är baserat på två separata projekt i Fisu-nätverket: Projektet Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (Resurssmarta företags klimatgärningar, REIVI, 2019–2020) och dess uppföljningsprojekt (2020–2021). Projekten har fått medel från miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar. Arbetet har utförts av Fisu-servicecenter (Finlands miljöcentral och Motiva). Fisu-kommunerna (Finnish Sustainable Communities) har också varit involverade i innehållsplaneringen.

Publicerad 10-01-2022 kl. 11.30, uppdaterad 11-04-2023 kl. 12.12
  • Skriv ut sidan