Yritykset

00_Kunnat_ja_Yritykset_Headerkuva

Ilmastonmuutos koskettaa yhä konkreettisemmin jokaista yritystä. Se vaikuttaa jo nyt liiketoiminnalle kriittisiin asioihin, kuten kysyntään, energian ja raaka-aineiden hintoihin, toimitusketjuihin ja niiden haavoittuvuuteen, yritysmaineeseen ja lainsäädäntöön. Tämän takia ilmastoasiat on syytä sisällyttää yrityksen strategiaan ja johtamiseen.

Tilanteen voi nähdä mahdollisuutena: muutoksella voidaan hakea tehokkuutta toimintoihin, luoda uutta strategiaa ja innovoida uusia liiketoimintaratkaisuja. Proaktiivinenkin lähestymistapa vaatii yrityksiltä investointitarpeita, mutta toisaalta tämän avulla voidaan kasvattaa omia markkinoita tai parantaa katetta.

Liity oman kuntasi yhteistyöverkostoon

Ota yhteyttä omaan kuntaasi ja selvitä verkostoitumismahdollisuudet. Verkosto voi auttaa yritystä näkemään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea yritystä oman hiilijalanjälkensä pienentämisessä. Yrityksillä on myös mahdollisuus päästä mukaan hankkieisiin, joita rahoitetaan erilaisista julkisista rahoituslähteistä. Verkoston tavoitteet ja työskentely voivat liittyä ilmastotyön eri osa-alueisiin:

Toinen Prosessi kuva


Konkreettiset hyödyt ilmastoyhteistyöstä: Yritys voi

01 Saada kustannussäästöjä

Saada kustannussäästöjä energian ja materiaalien säästöstä

02 Saavuttaa liiketoimintahyötyjä

Saavuttaa liiketoimintahyötyjä ja kilpailuetua

03 uusia yhteistyöpartnereita

Löytää uusia yhteistyöpartnereita

04 uusia asiakkaita

Löytää uusia asiakkaita tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia

05 konkreettiset päästönvähennystavoitteet

Saada yhteiset ja konkreettiset päästönvähennystavoitteet

06 mahdollisuuksia vertaisoppimiseen

Synnyttää mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen

07 tietoa ilmastonmuutoksesta

Saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta

08 työvälineitä hiilineutraalisuuden

Saada käytännönläheisiä työvälineitä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi

09 positiivista näkyvyyttä

Saada positiivista näkyvyyttä erilaisissa kanavissa ja foorumeilla

10 palkintoja

Verkosto voi myös myöntää palkintoja ja nostaa esiin hyviä ratkaisuja

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.27, päivitetty 24.11.2022 klo 14.01
  • Tulosta sivu