Företag

00_Kunnat_ja_Yritykset_Headerkuva

Klimatförändringarna påverkar allt mer konkret varje företag. De påverkar redan affärskritiska frågor som efterfrågan, energi- och råvarupriser, leveranskedjor och deras sårbarhet, företagens rykte och lagstiftning. Av den anledningen bör klimatfrågor ingå i företagets strategi och ledning.

Situationen kan ses som en möjlighet: förändring kan leda till effektivitet i verksamheten, skapa en ny strategi och förnya nya affärsverksamhetslösningar. Även ett proaktivt förhållningssätt kräver att företag investerar, men å andra sidan kan det växa sin egen marknad eller förbättra marginalerna.

Gå med i din kommuns samarbetsnätverk

Kontakta din kommun för att få information om nätverksmöjligheter. Nätverk kan hjälpa företaget att se nya affärsverksamhetsmöjligheter och stödja företaget i att minska sitt eget koldioxidavtryck. Företag har också möjlighet att delta i projekt som finansieras från en mängd olika offentliga källor. Nätverkets mål och arbete kan relateras till olika aspekter av klimatarbetet:

Toinen Prosessi kuva


Konkreta fördelar med klimatsamarbete: Företaget kan
 

01 Saada kustannussäästöjä

Få kostnadsbesparingar genom att spara energi och material

02 Saavuttaa liiketoimintahyötyjä

Uppnå affärsfördelar och konkurrensfördelar

03 uusia yhteistyöpartnereita

Hitta nya samarbetspartner

04 uusia asiakkaita

Hitta nya kunder eller nya affärsmöjligheter

05 konkreettiset päästönvähennystavoitteet

Få gemensamma och konkreta utsläppsminskningsmål

06 mahdollisuuksia vertaisoppimiseen

Skapar möjligheter för kamratlärande och att arbeta tillsammans

07 tietoa ilmastonmuutoksesta

Få tillförlitlig och uppdaterad information om klimatförändringarna

08 työvälineitä hiilineutraalisuuden

Få praktiska verktyg för att uppnå koldioxidneutralitet

09 positiivista näkyvyyttä

Få positiv synlighet på olika kanaler och forum

10 palkintoja

Nätverket kan också dela ut utmärkelser och lyfta fram bra lösningar

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.33, uppdaterad 26-01-2022 kl. 13.24
  • Skriv ut sidan