Borgå Digitala lösningar för att främja energieffektiviteten, användningen av förnybar energi i byggnaderna

Enligt Borgå stads stadsstrategi ”Drömmarnas Borgå 2030” är staden en föregångare inom klimatarbetet. Borgå främjar bland annat byggnadernas energieffektivitet och deras egna energiproduktion samt utnyttjandet av förnybar energi.

Projektets centrala mål är att minska på energiförbrukningen och optimera användningen av förnybar energi med digitala lösningar. Utnyttjandet av förnybar energi optimeras genom att styra energiförbrukningen under tider med lägre efterfrågan.

Flexibilitet i efterfrågan på energiförbrukningen förutsätter att byggnaderna har energilager och det krävs nya metoder för att optimera energiförbrukningen och -produktionen. Slutanvändarnas medvetenhet om energiförbrukningen ökas bland annat genom att synliggöra energiförbrukningen. Projektets mål stöds genom att genomföra maskininvesteringar i offentliga byggnader samt genom kommunikation till kommuninvånarna.

I början görs maskininvesteringar i fyra byggnader vars energiförbrukning även följs i realtid. Byggnaderna är: stadshuset, daghemmet Eestinmäen päiväkoti och skolorna Albert Edelfeltin koulu och Keskuskoulu.

Planerade åtgärder:

 • Dubbelriktad fjärrvärme och flexibilitet i efterfrågan på fjärrvärme
 • Lagring av solenergi
 • Synliggörande av den osynliga förbrukningen med hjälp av ett intelligent uppföljningssystem
 • Uppmuntrande av kommuninvånarna till att bekämpa klimatförändringen.

Eftersträvade resultat:

 • De valda objekten har en dubbelriktad fjärrvärme, solvärmeinsamlare och en solpanel samt ett elbatteri och värmelager
 • Energiförbrukningen följs i realtid i flera byggnader
 • Ökad användning av lokalt producerad förnybar energi
 • Information om möjligheten att ersätta fjärrvärmeproduktionen med fastighetens värmelagringslösningar under sommarmånaderna
 • Information om användningen av batterier och deras lönsamhet samt om utjämningen av efterfrågan och utbudet på energi
 • Energibesparingen på de daghem och skolor som deltar i projektet (>5 procent) och i stadens lokaler (5–10 procent)

Tidtabell

 • 1/2019–12/2023

Aktuellt

Mer information

 • projektchef Matti Lehtovaara, Borgå stad fornamn.efternamn@porvoo.fi, tfn +358 40 676 1377
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.26, uppdaterad 04-08-2022 kl. 10.54
 • Skriv ut sidan